سرپرست فعلی جا پای سرپرست قبلی /شهرداری مسجدسلیمان اصلاح شدنی نیست؟
سرپرست فعلی جا پای سرپرست قبلی /شهرداری مسجدسلیمان اصلاح شدنی نیست؟
در حالی که انتظار می رفت با تغییر سرپرست شهرداری و واریز میلیاردها ریال بودجه عوارض آلایندگی به حساب شهرداری تغییرات محسوسی در سطح شهر شاهد باشیم اما همچنان روند خدمات شهری به شکل گذشته در حال انجام است.

به گزارش عصر اولین ها، هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان اخیراً بخشی از عملکرد دوران سرپرستی و اقدامات در حال انجام خود را تشریح کرد. وی با بیان این که طی ۵ ماهی که به عنوان سرپرست شهرداری مشغول فعالیت هستم علاوه بر مباحث ساختاری و اداری پروژه های عمرانی و خدماتی زیادی در سطح شهر آغاز و تعدادی دیگر نیز در حال اجرا می باشد. هزارسی همچنین گفت: طی هفته آینده پروژه آسفالت تمامی مناطق و محلات مسجدسلیمان آغاز خواهد شد. 

با این حال علی زمانپور عضو شورای شهر مسجدسلیمان و ریاست شورای شهرستان مسجدسلیمان عنوان نمود: بجز ۱۵۰میلیاردتومان که در دوره ی سرپرست قبلی هزینه گردید، در شهریورامسال ازمحل منابع آلایندگی که به استان خوزستان تخصیص داده شدسهم شهرستان مسجدسلیمان ۲۵۲میلیاردتومان شدکه ازمحل این منابع تاکنون نزدیک به ۶۰ میلیارد هزینه، همچنین از محل ارزش افزوده وسایردرآمدهای شهرداری رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه ودر کل مبلغی درحدود ۹۰میلیارد تومان در طول ۵ ماه سرپرستی آقای علی هزارسی هزینه گردید وهیچ تغییر محسوس وهیچگونه نتیجه مطلوبی در توسعه شهری وخدمات شهری به شهروندان نداشته است…

با نگاهی به عملکرد شهرداری مسجدسلیمان و مقایسه خدمات انجام گرفته طی یکسال اخیر می توان گفت تفاوت آن چنانی میان دوره مدیریتی سرپرست فعلی با سرپرست قبلی قابل مشاهده نیست. علاوه بر آن اگر آنگونه که در برخی رسانه های محلی شاهد آن هستیم عملیات اجرایی پروژه های مختلف در سطح شهر در حال انجام است چرا این تغییرات برای شهروندان ملموس و محسوس نیست؟ چرا علیرغم واریز بودجه های میلیاردی تاکنون اقدام اصولی برای مدیریت پسماند شهری صورت نگرفت؟ بجای برون سپاری لایروبی کانال و مسیل های روباز سطح شهر، آیا بهتر نبود این عملیات توسط عوامل شهرداری (که خوشبختانه کم هم نیستند) با ماشین آلات نفت یا شهرداری انجام می گرفت؟ چرا برخی مناقصات شهرداری به شرکت های پیمانکاری با قیمت پیشنهادی بالاتر از کمترین بهای پیشنهادی واگذار می شود؟ آیا نظارت اصولی و قانونی شورای شهر و واحد عمران شهرداری بر احجام و شیوه اجرایی فنی پروژه ها انجام می پذیرد؟

با تمام این تفاسیر انتظار می رود تا نحوه هزینه کرد بودجه های میلیاردی و عوارض آلایندگی توسط شهرداری به گونه ای انجام شود تا تغییرات در سطح شهر برای شهروندان ملموس باشد. آن هم در حالی که شهرداری مسجدسلیمان همچنان با عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد بودجه ها مواجه است و شائبه های مختلفی در خصوص نحوه برگزاری مناقصات، واگذاری پروژه ها و عملکرد مالی سرپرست شهرداری مطرح است.