سلب عضویت رئیس شورای شهر مسجدسلیمان بدلیل غیبت مکرر در جلسات + سند
سلب عضویت رئیس شورای شهر مسجدسلیمان بدلیل غیبت مکرر در جلسات + سند
پنج جلسه اخیر شورای شهر مسجدسلیمان بدلیل عدم حضور برخی اعضای شورا و به نصاب نرسیدن حاضرین بدون نتیجه باقی مانده است.

عصر اولین ها// پنج جلسه اخیر شورای شهر مسجدسلیمان بدلیل عدم حضور برخی اعضا و به نصاب نرسیدن حاضرین بدون نتیجه باقی مانده است. با این حال در ماده ۸۲ قانون وظایف شورای شهر صراحتاً اشاره است: چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد برای مدت باقیمانده سلب عضویت می گردد.

از طرفی دیگر در ماده ۸۲ مکرر۲ [۱۵۲]- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود : شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.

با این حال پیرو نامه مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ استانداری خوزستان خطاب به رئیس شورای شهر مبنی بر انتخاب سرپرست شهرداری طی ۲۴ ساعت آینده، تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و ۵ جلسه اخیر شورای شهر بدلیل عدم حضور رئیس شورا بدون نتیجه باقی مانده است. آن گونه که پیداست در صورت برگزاری ششمین جلسه شورای شهر و عدم حضور رئیس شورا در جلسه می تواند مطابق قانون به سلب عضویت وی منجر شود.