سناریوی تازه برای مهندسی اعضای خانه مطبوعات خوزستان
سناریوی تازه برای مهندسی اعضای خانه مطبوعات خوزستان
این روزها گویا یک جریان خاص برای مهندسی اعضای خانه مطبوعات خوزستان موضوع پالایش اعضا را مطرح نموده است. در حالی که به استناد تبصره 3 ماده 42 فصل پنجم اساسنامه خانه مطبوعات، معرفی ­نامه رسانه به همراه مدارک مربوط به بیمه و تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای عضویت کفایت می­کند.

عصر اولین ها// موضوع پالایش اعضای خانه مطبوعات خوزستان این روزها در حالی مطرح می شود که به استناد مفاد اساسنامه، تصمیم گیری در خصوص عضویت اعضای خانه مطبوعات بر حیطه اختیارات مجمع عمومی است. با نگاهی به اساسنامه خانه مطبوعات این موضوع صراحتاً مشخص می شود: 

1-مجمع عمومی عالی‏ترین رکن خانه مطبوعات است که از اجتماع اعضای حقیقی و به درخواست اشخاص ذیل تشکیل می‏شود. (ماده 6 اساسنامه)

2-وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :  اخذ تصمیم درباره گزارش­ها، طرح‏ها و پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرسان /تعیین و تصویب سیاست­ها و برنامه‏های خانه مطبوعات به پیشنهاد هیأت مدیره (بند 4 و 6 ماده 17 اساسنامه)

3-مجمع  عمومی فوق‏العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص موارد زیر تشکیل می‏شود: تغییر مواد اساسنامه (در حدود قانون) با تأیید اداره‏ کل امور مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی( بند 1 ماده 18 اساسنامه)

4- مدیره موظف است حداکثر دو ماه بعد از تقاضای عضویت هر متقاضی و در صورتی که به قبول عضویت وی اقدام کند و در صورتی که متقاضی شرایط عضویت را ندارد کتباً و با استناد به بندهای ماده…. علّت مخالفت خود را اعلام دارد. (تبصره ذیل ماده 32 اساسنامه)

5-شرایط عضویت در خانه مطبوعات (تبصره 3 ذیل فصل پنجم ماده 42 اساسنامه)

تبصره 3 – در مورد بند 7 ( برخورداری از حداقل یک سال سابقه اشتغال اصلی و مستمر بیمه ­ای) و برای کسانی که بیمه آنان توسط دستگاه­های دولتی یا صندوق­های بازنشستگی پرداخت می­شود، معرفی­ نامه رسانه به همراه مدارک مربوط به بیمه و تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کفایت می­کند.

با تمام این تفاسیر باید گفت که تصمیم گیری در خصوص عضویت در خانه مطبوعات در حیطه اختیارات مجمع عمومی است و علاوه بر آن به استناد تبصره 3 ماده 42 اساسنامه، ارائه معرفی نامه رسانه بهمراه سایر مدارک جهت عضویت در خانه مطبوعات کفایت می کند.