سهمیه اشتغال برای ۴۰ دستگاه در خوزستان
سهمیه اشتغال برای ۴۰ دستگاه در خوزستان
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: سهمیه اشتغالزایی در استان امسال ۶۳ هزار نفر در نظر گرفته شده است.
اصغر رشنودی مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: براساس سهمیه‌های اشتغالزایی مشخص شده برای استان، امسال برای ۴۰ دستگاه در استان سهمیه ایجاد اشتغال جهت ۶۳ هزار نفر در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه جمعیت استان خوزستان حدود ۵ میلیون نفر است، افزود: از این تعداد حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سن کار هستند که بخشی از این جمعیت معادل ۶۹ درصد آن غیر فعال هستند.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه جمعیت کاری استان حدود یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر است، اظهار کرد: در این راستا از ۳۱ درصد جمعیت فعال استان، بخشی شاغل و بخشی بیکار هستند.
رشنودی بیان کرد: برای ایجاد اشتغال در خوزستان سیاست‌گذاری خاصی در دستور کار داریم که بخشی از این سیاست‌گذاری مربوط به بحث مدیریت سهم کارگاه‌های استان برای ایجاد اشتغال است.
وی عنوان کرد: در این زمینه راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های غیرفعال بخش خصوصی و حل مشکل آن‌ها در جهت رونق تولید و جذب بیشتر نیروی کار با بالابردن ظرفیت کاری و افزایش بهره‌وری از مهمترین برنامه‌ها در بحث ایجاد اشتغال در استان است.