سومین جلسه آشنایی با الزامات حقوق محیط زیست در کارخانه سیمان کارون
سومین جلسه آشنایی با الزامات حقوق محیط زیست در کارخانه سیمان کارون
سومین جلسه آموزشی محیط زیست با عنوان آشنایی با الزامات حقوق محیط زیست در صنعت سیمان در کارخانه سیمان کارون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه سیمان کارون ، مهران امامی مدیر کارخانه سیمان کارون از برگزاری سومین جلسه آموزشی محیط زیست با عنوان آشنایی با الزامات حقوق محیط زیست در صنعت خبر داد.
امامی گفت:در دهه های اخیر بشر نسبت به آینده زمین حساس شده و به این باور رسیده است که مهار آلودگیها ومخاطرات محیط زیستی نیاز به یک عزم و اجماع جهانی دارد. امروزه اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که توسعه پایدار بدون توجه به حقوق محیط زیست محقق نخواهد شد و توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در چهارچوب تضمین حقوق و ضرورتهای محیط زیستی انجام بگیرد .
وی افزود : برای حفظ یکپارچگی و ثبات نظامهای حیاتی و تضمین حقوق نسلهای آینده و تحقیق توسعه پایدار لازم است که به معضلات و فجایع زیست محیطی توجه اساسی بشود .
امامی در پایان از مصطفی یوسفی رئیس اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان جهت همکاری دربرگزاری کلاس آموزشی تقدیرتشکرکردن، واز زحمات بیکران مدرس دوره، جناب دکتر نظر پور ،که با دقت نظر موارد و نکات لازم ویژه ی صنعت سیمان را یادآور شدند تشکر و قدردانی نمود.