سیل فیلیپین به خیابان بابا احمدی رسید (بدون شرح) – قسمت اول
سیل فیلیپین به خیابان بابا احمدی رسید (بدون شرح) – قسمت اول

                    عکس : امیر حیدری – ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ منبع : MISNN.IR

IMG_20151018_150123

 

 

IMG_20151018_150152

 

 

 

IMG_20151018_150203

 

 

 

IMG_20151018_150223

 

 

عکس : امیر حیدری – ۱۳۹۴-۰۷-۲۶

منبع : MISNN.IR