شادگان کاندیدای شهر ملی حصیر ایران شد
شادگان کاندیدای شهر ملی حصیر ایران شد
دو سال پس از آغاز طرح تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی در شادگان که توسط تشکل های محیط زیستی انجام گرفت این شهر کاندیدای شهر ملی حصیر ایران شد.

عصر اولین ها//حسن ناصر مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان شادگان در گفت و گو با خبرنگار شادگان نو گفت: با پیگیری های صورت گرفته و با توجه به ظرفیت شهرستان شادگان در تولید انواع محصولات حصیری، این شهرستان کاندیدا « شهر ملی حصیر» ایران شد.

حسن ناصر با اشاره به اینکه کسب این عنوان می تواند در رونق این صنعت پردر آمد و تقویت این بخش در شادگان تأثیر مثبتی داشته باشد گفت برندینگ ملی یک گام بلند است که به تسهیل صادارت بخش متنوع صنایع دستی در گام نخست و سوغات شهرستان در گام بعدی کمک می کند همه ادارات و ارگان ها باید به این امر توجه ویژه داشته باشند تا محقق شود.

مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان شادگان اعلام کرد از شاخص های مورد توجه در این پرونده نصب نمادهای این فن ،نام گذاری خیابان ، بوستان یا کوی در سطح شهر به نام حصیربافی است که در این بخش شهرداری موثرترین ارگان می باشد و البته دیگر ادارات و ارگان ها با تزیین ساختمان اداری خود با محصولات حصیربافی ، شهرستان شادگان را جهت معرفی به عنوان شهر ملی حصیر ایران کمک نمایند.

حسن ناصر در پایان از فرمانداری شادگان ، دفتر امام جمعه شهرستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شادگان جهت نصب این نمادها در ساختمان این نهادهای دولتی تشکر کرد.