انحلال؛ تلخ اما تنها راه حل برون رفت شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان از وضعیت موجود !؟
انحلال؛ تلخ اما تنها راه حل برون رفت شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان از وضعیت موجود !؟

شهر اولین ها//با وجود گذشت هشت ماه از تشکیل شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی خوزستان و در حالی که انتظار می رفت با عبرت گرفتن از تجربه ناموفق و وضعیت منفعل دوره پیشین این تشکل مردم نهاد، شبکه ای پویا و مبتنی بر مشارکت حداکثری سمن های خوزستان را شاهد باشیم اما اینگونه […]

شهر اولین ها//با وجود گذشت هشت ماه از تشکیل شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی خوزستان و در حالی که انتظار می رفت با عبرت گرفتن از تجربه ناموفق و وضعیت منفعل دوره پیشین این تشکل مردم نهاد، شبکه ای پویا و مبتنی بر مشارکت حداکثری سمن های خوزستان را شاهد باشیم اما اینگونه نبوده و به نظر می رسد رکود مهندسی شده سرانجام این تشکل را به جایی برساند که با کمال تأسف انحلال شبکه تنها راه حل اصلاح امور از سوی شورایعالی شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان باقی بماند.

اواخر زمستان سال گذشته و با برگزاری انتخابات شورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیستی استان خوزستان امیدها برای خاتمه یافتن دوره ناموفق و سراسر ابهام شبکه پیشین و تشکیل شبکه ای پویا و تخصصی با بهره گیری از مشارکت حداکثری کارشناسان و متخصصین حوزه سمنی محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان بار دیگر زنده شد. امیدی که با گذشت زمان کم کم به یأس تبدیل شد و وضعیت کنونی شبکه را به جایی رسانده که فعالیت آن مبتنی بر اتخاذ تصمیمات سلیقه ای و عمدتاٌ در تضاد با مفاد اساسنامه صورت می پذیرد.

گسست درونی شورای هماهنگی و مبهم بودن وضعیت فعالیت برخی اعضای آن بر رکود بیشتر این مجموعه افزوده است. این مهم تا جایی پیش رفته که زمزمه هایی مبنی بر کناره گیری برخی اعضای شورای هماهنگی و اعمال تغییرات در نفرات این رکن مهم شبکه به گوش می رسد. هر چند عدم تفهیم و تبیین شرح وظایف اکثریت اعضای شورای هماهنگی و فقدان دستورالعمل اجرایی و چگونگی انجام وظیفه هر یک از اعضای این شورا بر سردرگمی آنان و اعمال تصمیماتی که عمدتاً از فردیت گرایی و تک محوری نشأت گرفته را به وضوح می توان مشاهده نمود.

از سویی دیگر عدم برنامه ریزی صحیح در برگزاری جلسات ماهانه شورای هماهنگی و نیز عدم برگزاری نشست های فصلی بر ناکارآمدی شورای هماهنگی افزوده است. ضمن اینکه در وضعیت کنونی نحوه اتخاذ تصمیمات و رویکرد کلی شبکه با کمترین نقش انگاری شورایعالی همراه بوده است و می توان گفت مهمترین رکن شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان به شیوه ای مهندسی شده به قهقرا برده شده است. با این وجود حضور ۴ عضو سمنی در شورای نظارت و داوری شبکه، فرصتی برای نظارت بهتر بر عملکرد شورای هماهنگی و ارائه گزارش به شورایعالی بشمار می رفت؛ اما ابهامات بسیار در عملکرد شورای هماهنگی، عدم شفافیت و اطلاع رسانی آنان در خصوص پاره ای از موضوعات و نیز عدم ارائه برخی مستندات به شورای نظارت موجب گردید تا تنظیم گزارش شورای نظارت در هاله ای از ابهام قرار گیرد. هر چند در این میان عدم آگاهی برخی اعضای شورای نظارت و داوری به وظایف خود و به تبع آن ضعف در اجرای آنچه در اساسنامه بعهده شورای نظارت گذارده شده است موجب گردیده تا خلاء و ضعف نظارت و بازرسی در شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان بیش از پیش مشخص گردد. در عدم وجود شفافیت در شورای هماهنگی ذکر این نکته بس است که یکی از اعضای منتقد فقدان شفافیت در عملکرد شورای هماهنگی به دلیل محرز شدن عدم شفافیت، نظارت بر این شورای قانون گریز را غیر ممکن عنوان کرد و این نکته را ضمن خروج خود از جایگاه نظارت، به شورایعالی گزارش نموده است.

وضعیت کمیته های تخصصی در شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان نیز آنچنان که انتظار می رفت نبوده و بلاتکلیفی دبیران این کمیته ها چگونگی فعالیت و اجرایی نمودن طرح و برنامه های مورد نظر در حوزه های تخصصی متبوع را با سردرگمی مواجه ساخته است. با این حال تعلل شورای هماهنگی در تهیه و تدوین آیین نامه فعالیت کمیته ها بر این بلاتکلیفی افزوده است.

با تمام این تفاسیر و در نظر گرفتن شرایط موجود، دو راه پیش روی شبکه سمن های محیط زیستی خوزستان برای برون رفت از بن بست موجود مطرح می شود. یکی برگزاری نشست فصلی و ارائه گزارش شورای نظارت و دیگری تشکیل نشست فوق العاده با موضوعیت انحلال شبکه که گزینه ای محتمل با قابلیت اجرایی مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.