شعبه دوم بازار شام در مسجدسلیمان … !؟  + تصاویر
شعبه دوم بازار شام در مسجدسلیمان … !؟  + تصاویر

شهر اولین ها//سالهاست که خیابانهای شهر مسجدسلیمان با معضل تجمع  دستفروشها مواجه هست  که این مشکل مربوط به یک روز و دورز نیست بلکه سالیان زیادی هست که این مشکل وجود دارد که  شکل نازیبایی را به این شهر داده ، وهیچ شهردار یا شورای شهری نتوانستند این مشکل را برطرف کند بلکه در دورهای […]

شهر اولین ها//سالهاست که خیابانهای شهر مسجدسلیمان با معضل تجمع  دستفروشها مواجه هست  که این مشکل مربوط به یک روز و دورز نیست بلکه سالیان زیادی هست که این مشکل وجود دارد که  شکل نازیبایی را به این شهر داده ، وهیچ شهردار یا شورای شهری نتوانستند این مشکل را برطرف کند بلکه در دورهای اخیر از مدیریت شورای شهر  و شهردار این شهر ، نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است .

بازار مسجدسلیمان تنها دارای یک خیابان اصلی که بصورت طولی است و از ابتدا تا انتهای این خیابان به شکل خیلی بدی دستفروشها بساط کاسبی خود را به هر شکلی که دوست دارند پهن میکنند که به تبع آن باعث سد معبرو بسته شدن معابروایجاد ترافیک در خیابان اصلی شهر می شوند و همچنین آلودگی صوتی و آلودگی زباله ای  را شامل می شود. که بدون هیچ گونه اعتراضی از سوی اجرائیات شهرداری به کار خود ادامه میدهند.

بطور مثال میتوان به میدان مرکزی شهر که معروف هست به (نمره یک )اشاره کرد در اطراف این میدان دستفروشها بطور خیلی عجیب و باور نکردنی بساط می کنند مخصوصا میوه فروشها که نه تنها تمام معابربلکه قسمتی از جاده اطرف میدان مرکزی شهر را رابسته اند که معروف شده به تونل وحشت ، جالب تر این است که این میوه فروشها در حضور مامورین اجرائیات شهرداری این شهر و با کمال خونسردی بساط خود را پهن می کنند حتی با ماشین های خود در محلهای پارک ممنوع این میدان پارک کرده و با بلندگو شروع به فروش میوه وتره بار می کنند این مورد هم توسط راهنمایی و رانندگی هیچ توجه خاصی نمی شود .

این مشکل بارها توسط مردم و کسبه این شهر به گوش مسئولین بخصوص فرماندار، شهردار و شورای شهر مسجدسلیمان رسیده اما هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است وهمچنان بی‌اعتنایی شهرداری به مشکلات شهری ادامه دارد

یکی از متصدیان واحد صنفی در این رابطه می گوید  : در شرایطی که فعالان صنفی دارای پروانه کسب مجبور به پرداخت مالیات ، عوارض شهرداری ، اجاره واحد صنفی ، آب ، برق ، حقوق کارگر و دیگر هزینه های سنگین هستند ، دستفروشان بدون کوچکترین هزینه ای و در حاشیه پیاده رو ها و میادین، کاسبی می کنند و جالب اینجاست که بیشتر این افراد ، درآمدشان از واحدهای صنفی نیز بیشتر است . این عملکرد ضعیف شهرداری باعث دلخوری کسبه و امور اصناف شده است .که حتی امور اصناف این شهر چند وقتی بصورت اعتراض  کسبه راجهت پرداخت عوارض به شهرداری معرفی نمی کند و بدون پرداخت عوارض کارهای جواز کسب آنها را انجام میدهند و این هم مشکلی هست برای درآمد شهرداری که برمیگردد به  بی تدبیری مسئولین شهرداری این شهر.

پیاده روها ، معبرهای عمومی شهر هستند . و شهروندان این حق را دارند که بدون مزاحمت در معبر عمومی رفت و آمد کنند . اما بساط دستفروشان در پیاده روها به حدی است که رفت و آمد عادی شهروندان را مختل کرده و هیچ کس خود را مسوول دفاع از حق مردم نمی داند .متاسفانه در سالیان گذشته حضور شوراهای شهر و شهردارهای مختلف  که بر صندلی اجرائی این شهر نشستند در حرفهای که شنیدن آنها تنها  قشنگ بود ولی در اجراء هیچ عملکردی نداشتند بارها قول جمع آوری و ساماندهی این دستفروشها را به مردم و کسبه این شهر را دادند که در بعضی زمانها موقتا حرکتهای کوچیکی را انجام میدادند اما پس از چند روز هم چیز به روال اولش بر  می گشت.

امیدواریم که مسوالان این شهر بخصوص شهردار این معضل را یک بار برای همیشه برطرف کند که بازار مسجدسلیمان با پاک سازی و ساماندهی  دستفروشها چهره زیبایی بخود بگیرد واز حالت بازار شامی خارج شود .

۴۲۶۱۰۷۵۹۶_۷۶۷۵۶ ۴۲۵۳۳۱۱۹۱_۱۱۱۳۷۶ ۴۲۵۴۳۲۰۳۸_۱۱۱۲۵۶ ۴۲۵۳۳۳۶۰۶_۱۱۲۵۳۹ ۴۲۶۳۱۰۵۲۶_۷۷۴۸۳ ۴۲۶۱۳۶۰۲۱_۷۵۹۴۹

خبرزاگرس