شهرخوب ساختنی هست نه یافتنی…
شهرخوب ساختنی هست نه یافتنی…

شهر اولین ها // هوشنگ عالی نسب: شهرخوب ساختنی هست نه یافتنی .همه خوددرقبال پاکیزگی شهرومحله خوداحساس مسئولیت کنیم .به کاسبکاران میوه فروشان سبزی فروشان تذکراتی درموردنریختن زباله در معابرعمومی و کانال های جوی آب داده شد که بااستقبال روبه روشد . نداشتن اطلاعات کافی در مورد جریمه ریختن زباله در معابر و جوی آب […]

شهر اولین ها // هوشنگ عالی نسب: شهرخوب ساختنی هست نه یافتنی .همه خوددرقبال پاکیزگی شهرومحله خوداحساس مسئولیت کنیم .به کاسبکاران میوه فروشان سبزی فروشان تذکراتی درموردنریختن زباله در معابرعمومی و کانال های جوی آب داده شد که بااستقبال روبه روشد .

نداشتن اطلاعات کافی در مورد جریمه ریختن زباله در معابر و جوی آب توسط مغازه داران ومیوه فروشان ،نبود سطل زباله کافی در سه راهی پشت برج هم دال بر علت هست . ازگرفتگی کانال های آب هم گله مندبودند.
ماده ۶۸۸ -قانون مجازات اسلامی درباره تهدید علیه بهداشت عمومی
هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کــــردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و موادزاید ، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه هایفاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.

IMG-20160815-WA0015 IMG-20160815-WA0019