شهردار باید بر اساس توانمندی و تعهدی که دارد انتخاب شود نه هر کسی لابی گری اش بیشتر بود بشود شهردار مسجدسلیمان !
شهردار باید بر اساس توانمندی و تعهدی که دارد انتخاب شود نه هر کسی لابی گری اش بیشتر بود بشود شهردار مسجدسلیمان !

عصر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان گفت: متاسفانه بعضی اعضای شورای شهر به دنبال ایجاد انشقاق و تفرقه میان دیگر اعضا هستند تا از این طریق به خواسته های شخصی خود برسند اما من سکوت نخواهم کرد.  محسن پیرعباسی عضو شورای شهر مسجدسلیمان در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری رویش زاگرس گفت: هیچ مصلحتی […]

عصر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان گفت: متاسفانه بعضی اعضای شورای شهر به دنبال ایجاد انشقاق و تفرقه میان دیگر اعضا هستند تا از این طریق به خواسته های شخصی خود برسند اما من سکوت نخواهم کرد.

 محسن پیرعباسی عضو شورای شهر مسجدسلیمان در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری رویش زاگرس گفت: هیچ مصلحتی نباید باعث ایجاد جلسات شبانه در محیطی خارج از صحن شورا شود اما مردم بدانند این اتفاق دارد می افتد. پیرعباسی ادامه داد: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته گواه گفته های بنده هستند.

وی در ارتباط با طولانی شدن انتخاب شهردار نیز گفت: بنده و تعدادی از دوستان معتقد هستیم مسجدسلیمان دیگر جای آزمون و خطا نیست و شهردار آینده باید بر اساس توانمندی و تعهدی که دارد انتخاب شود نه هر کسی لابی گری اش بهتر و بیشتر بود بشود شهردار مسجدسلیمان !

عضو شورای شهر مسجدسلیمان ادامه داد: بنده معتقدم باید با توجه به شاخص هایی همچون تخصص، تعهد، تجربه، تحصیلات و با امتیازدهی به تمام گزینه های شهرداری بهترین فردی که لیاقت تکیه بر صندلی شهرداری را دارد و می تواند بیشترین کمک را به این شهر هزار گره داشته باشد انتخاب شود اما اصرار برخی همکاران بنده بر بعضی گزینه ها که به هیچ وجه توان رقابت در شرایط تعریف شده را ندارند بسیار تعجب برانگیز است.

عضو شورای شهر مسجدسلیمان  در پایان سخنان خود اظهار کرد: صریحاً اعلام می کنم با تمام وجود جهت احقاق حقوق همشهریان عزیز و بدون وابستگی به گروه های خاص، با تکیه بر اصل شفافیت و وظیفه شناسی در مقابل زیاده خواهی و سهم خواهی ها خواهم ایستاد و قطعاً از ابزار مختلف قانونی جهت جلوگیری از هر مفسده ای چه در شورا و چه شهرداری استفاده خواهم کرد.