شهردار مسجدسلیمان بخواند و بداند …
شهردار مسجدسلیمان بخواند و بداند …
انتظار می رود شهردار مسجدسلیمان با در نظر گرفتن موارد ذیل نگرش متفاوت و هدفمندی به عملکرد شهرداری در خدمات رسانی به شهروندان داشته باشد.

عصر اولین ها// چندماه پس از انتخاب شهردار مسجدسلیمان بالاخره با حکم استاندار مراسم معارفه وی انجام گرفت و فصل تازه مدیریت شهری در دوره شهردار جدید آغاز شد. شهردار مسجدسلیمان باید بداند علیرغم تمام چالش های پیش رو اگر بخشی از اهداف مندرج در حکم انتصاب خود محقق سازد خدماتی ماندگار در تاریخ شهرداری و شهر مسجدسلیمان بر جای خواهد گذاشت. افزون بر این باید یادآور شد که در سنوات اخیر بخشی از عملکرد شهرداران به آسفالت محلات معطوف گردید که از وظایف بدیهی شهرداری به شمار می رود که در کنار بازدیدها و جلسات برای پیشبرد سایر اهداف شاخص انجام می شود. از این انتظار می رود شهردار مسجدسلیمان با در نظر گرفتن موارد ذیل نگرش متفاوت و هدفمندی به عملکرد شهرداری در خدمات رسانی به شهروندان داشته باشد:

-رعایت کامل قوانین و مقررات از جمله قانون شهرداری، طرح های مصوب، آیین نامه مالی، قوانین بالادستی و … 

-گسترش مشارکت شهروندان و سازمان های مردم نهاد در اداره امور شهر 

-توزیع عادلانه خدمات و امکانات، ایجاد محیط شهری سالم و توجه جدی به توسعه و عمران شهر و نگاه عدالت محور در توزیع خدمات 

-اهتمام در افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی

-اعمال انضباط دقیق مالی و اداری، پرهیز از بکارگیری هرگونه نیرو تحت هر عنوانی اعم از کارگری، کارمندی، روزمزد، حجمی و … خارج از دستورالعملهای ابلاغی و رعایت شایسته سالاری در انتصابات

-تکریم حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی 

-تعامل سازنده با سایر دستگاههای اجرایی و همکاری متقابل به منظور تقویت مدیریت شهری کارامد