شهردار مسجدسلیمان را اعضای علی البدل انتخاب می کنند یا اعضای اصلی شورای شهر؟
شهردار مسجدسلیمان را اعضای علی البدل انتخاب می کنند یا اعضای اصلی شورای شهر؟
اداره شهرداری مسجدسلیمان با سرپرست به سود چه کسانی است؟

عصر اولین ها// در حالی که شهرداری مسجدسلیمان همچنان با سرپرست اداره می شود مشخص نیست که شهردار جدید مسجدسلیمان را اعضای علی البدل شورا انتخاب می کنند یا اعضای اصلی؛

به گزارش عصر اولین ها، در روزهای انتهایی سال ۱۴۰۲ متنی از سوی علی زمانپور عضو اصلی شورای شهر مسجدسلیمان مبنی بر رفع تعلیق خود و آغاز به کار مجدد در شورای شهر در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. هر چند تاکنون خبر رسمی در این خصوص منتشر نشده و مشخص نیست سرنوشت نظارت بر امورات شهرداری مسجدسلیمان را باید از کدام نهاد پیگیری نمود.

از طرفی پس از استعفای قنبری شهردار مسجدسلیمان، اداره این نهاد خدمات رسان با سرپرستی وارد سومین ماه خود شده است. علاوه بر این از سرانجام حسینی شهردار منتخب مسجدسلیمان خبری در دست نیست و احتمال این که وی بعنوان شهردار مسجدسلیمان منصوب نشود وجود دارد. با این حال مشخص نیست که روند انتخاب شهردار مسجدسلیمان را بایستی از اعضای اصلی شورای شهر مطالبه نمود یا اعضای علی البدل؟.

در هفته های اخیر نیز همزمان با برخی انتقادات به عملکرد شهرداری مسجدسلیمان در حوزه خدمات رسانی به شهروندان، نصب بنرها و بیلبورد تشکر از سرپرست شهرداری در دو منطقه از شهر نیز قابل توجه بود. هر چند عملکرد سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در دو ماه اخیر قابل توجه و تا حدودی شایسته و در خور بوده است اما ادامه مدیریت شهرداری با سرپرست با توجه به سوابق نامیمون این نهاد خدمت رسان به صرفه و صلاح نبوده و انتظار می رود تا فرماندار شهرستان ضمن رسیدگی فوری به موضوع، شهرداری را از بی سر و سامانی نجات دهد.