شهردار مسجدسلیمان و چالش مدیریت منابع انسانی در شهرداری
شهردار مسجدسلیمان و چالش مدیریت منابع انسانی در شهرداری

عصر اولین ها// استخدامی های بی رویه و جذب نفرات به شیوه های مختلف در شهرداری مسجدسلیمان طی سال های اخیر موجب شده تا بخش عمده ای از درآمد شهرداری به حقوق و مزایای پرسنلی اختصاص یابد. علاوه بر این عدم مدیریت صحیح منابع انسانی در این نهاد مدنی و افزایش نارضایتی ها از عملکرد […]

عصر اولین ها// استخدامی های بی رویه و جذب نفرات به شیوه های مختلف در شهرداری مسجدسلیمان طی سال های اخیر موجب شده تا بخش عمده ای از درآمد شهرداری به حقوق و مزایای پرسنلی اختصاص یابد. علاوه بر این عدم مدیریت صحیح منابع انسانی در این نهاد مدنی و افزایش نارضایتی ها از عملکرد واحدهای مختلف شهرداری لزوم کیفی سازی منابع انسانی و پایش و ارزیابی عملکرد آنان را ضروری جلوه نماید.

به گزارش عصر اولین ها،شهرداری مسجدسلیمان از جمله شهرداری های پرماجرا در سطح استان بوده که بارها به عناوین مختلفی در سرخط خبرگزاری های ملی و استانی قرار گرفته است. چندی پیش نیز پس از مدتها پیمان مولایی بعنوان شهردار جدید مسجدسلیمان سرانجام معارفه شد تا فصل جدید مدیریت یکی از مهمترین نهادهای خدمات شهری آغاز شود. از طرفی خدمات رسانی به شهروندان از طریق واحدهای مربوطه شهرداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. خدماتی که به کرات مشاهده شده در سایه کم توجهی و ضعف در انجام وظایف بدیهی مسئولین و عوامل واحدهای مختلف موجب افزایش نارضایتی شهروندان گردیده است. از این رو باید گفت که مدیریت منابع انسانی در شهرداری اعم از معاونین و مسئولین واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میزان کارامدی هر یک از آنان با افزایش میزان رضایت مندی شهروندان و کیفی سازی خدمات رسانی شهری ارتباط مستقیم دارد.

بدون شک تعدد نفرات با تجربه و افرادی با سوابق کاری در حوزه ها و واحدهای مختلف شهرداری مسجدسلیمان تنوع گزینه ها را برای شهردار و سپردن مسئولیت به نفرات افزایش خواهد داد. علاوه بر این ارزیابی عملکرد معاونین و مسئولین فعلی واحدها میزان کارآمدی آنان را طی ماههای اخیر مشخص خواهد نمود. همچنین تخصص و تجربه لازم نیز می تواند از جمله شاخصه های مورد نظر برای بکارگیری از منابع انسانی موجود باشد و رویکرد شهردار مسجدسلیمان و اتخاذ تصمیمات در این خصوص در ماههای آتی عیار وی را در مدیریت صحیح نیروی انسانی مورد سنجش قرار خواهد داد.

انتظار شهروندان در شرایط فعلی شهر آنگونه که پیداست تحولی حداقلی در انجام وظایف ذاتی و بدیهی شهرداری است که نمی تواند توقع آنچنان زیادی تلقی شود. از این رو امیدواریم تا با مدیریت صحیح منابع انسانی در شهرداری مسجدسلیمان که بعنوان یکی از مهمترین چالش های این نهاد خدمات رسان شهری به شمار می رود گام مهمی در کیفیت بخشی به ساختار سازمانی شهرداری برداشته شود.