شهردار منتخب مسجدسلیمان نیازمند حمایت است
شهردار منتخب مسجدسلیمان نیازمند حمایت است

استاندار خوزستان صدور حکم شهردار مسجدسلیمان را تسریع دهد/ برزخ مدیریتی شهرداری مسجدسلیمان تاوان فرصت سوزی ندارد

عصر اولین ها// در حالی که از انتخاب ابراهیم جعفری شهنی شهردار مسجدسلیمان بیش از ۴۰ روز می گذرد انتظار می رود که استاندار خوزستان با صدور حکم شهردار به بلاتکلیفی های شهردار مسجدسلیمان خاتمه دهد.

به گزارش عصر اولین ها، اوایل شهریورماه جعفری شهنی بعنوان شهردار مسجدسلیمان توسط اعضای شورا انتخاب شد. اکنون با گذشت بیش از ۴۰ روز تاکنون حکم وی بعنوان شهردار صادر نشده است. موضوعی که بر بلاتکلیفی های شهردار و عدم راهبرد صحیح امورات جاری و پروژه های عمرانی افزوده است.از سوی دیگر در شرایط کنونی اکثر پروژه‌های عمران شهری تعطیل بوده و با تداوم مدیریت شهرداری با سرپرستی نمیتوان به کیفیت بخشی فعالیت ها و خدمات در شهرداری خوشبین بود.
باید اشاره داشت مادامی که شهرداری مسجدسلیمان با سرپرستی اداره می شود در بزرخ مدیریتی بسر می برد و شورای شهر نیز روند ارجاع طرح و لایحه به شهرداری را تا زمان حضور شهردار به تعویق انداخته است. عدم پاسخگو بودن مجموعه شهرداری در قبال خدمات رسانی به شهروندان نیز از دیگر نکاتی است که علاوه بر موارد پیش گفته آسیبی جدی بر پیکره شهرداری تا پیش از معرفی رسمی شهردار مسجدسلیمان وارد می نماید.
در شرایط کنونی انتظار می رود تا استاندار خوزستان ضمن نگاه ویژه به چالش های متعدد سیستم شهرداری صدور حکم شهردار منتخب مسجدسلیمان را تسریع نماید. بدون شک با معرفی رسمی جعفری شهنی بعنوان شهردار منتخب می توان بخش عمده ای از مطالبات شهروندی و برنامه های عمرانی و خدمات شهری به شیوه ای صحیح و اصولی تر انجام پذیرد.