شهرستان اندیکا؛ همچنان غرق در محرومیت و بازدیدهایی که انگار چاره ساز نیست!؟
شهرستان اندیکا؛ همچنان غرق در محرومیت و بازدیدهایی که انگار چاره ساز نیست!؟
اگر چه در خصوص آمار مهاجرت مردم از شهرستان اندیکا آمار دقیقی منتشر نشده اما به نظر می رسد که در صورت عدم کیفی سازی خدمات رسانی به شهروندان در اندیکا شاهد افزایش مهاجرت خواهیم بود.

اگر چه در خصوص آمار مهاجرت مردم از شهرستان اندیکا آمار دقیقی منتشر نشده اما به نظر می رسد که در صورت عدم کیفی سازی خدمات رسانی به شهروندان در اندیکا شاهد افزایش مهاجرت خواهیم بود.

به گزارش عصر اولین ها ، مهاجرت امروزه پدیده‌ای است که در ایران به یک امر عادی تبدیل شده و بسیاری از روستانشینان با ترک زادگاه خود راهی شهرهای بزرگ می‌شوند. از جمله علل تأثیرگذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها را می توان از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت شناختی و طبیعی، کشاورزی بررسی نمود.و باید گفت روستایبان همواره در تلاش و جستجوی راهی برای بهبود زندگی خویش دست به مهاجرت می‌زنند. 

بیش از یک دهه از شهرستان شدن منطقه اندیکا می گذرد و علاوه بر زمین لرزه سال گذشته، این شهرستان با چالش های مختلفی روبرو بوده است و به نظر می رسد نارسائی ها در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در بسیاری حوزه ها را از جمله مهمترین عوامل مهاجرت اهالی این منطقه می توان بر شمرد. کمبود امکانات و زیرساخت های بهداشتی، درمانی، ورزشی، رفاهی، آموزشی و… از جمله مواردی است که در برخی مناطق شهرستان اندیکا موجبات رنج آوری شهروندان را ایجاد نموده است. علاوه بر این شهرستان اندیکا ۶۱۲ روستا دارد که حدود ۳۰ درصد روستاهای آن دارای طرح هادی مصوب شده هستند. اگر چه پیگیری ها در راستای تهیه و تصویب طرح هادی برای کلیه این روستاها بایستی صورت پذیرد ، اما مشخص نیست که نحوه خدمات رسانی به روستاهای دارای طرح هادی مصوب چگونه است و آیا خدمات صورت گرفته در منطقه پاسخگوی نیاز اهالی بوده است؟ و اصولاً کیفیت این خدمات به گونه ای بوده که کاهش آمار مهاجرت روستاییان به شهر را شاهد باشیم؟!

از طرفی دیگر با وقوع زمین لرزه سال گذشته در شهرستان اندیکا حتی با وجود اقداماتی مبتنی بر احداث منازل جدید، استحکام بنا و مقاوم سازی دیگر منازل مسکونی نیز آن گونه که می بایست اوضاع در اندیکا را عادی جلوه نمی نماید.

با تمام آنچه گفته شد، بایستی پذیرفت که مهاجرت از اندیکا یکی از بزرگترین نقیصه های عدم اجرای بهسازی و نارسایی ها در عملی نمودن طرح هادی در روستاها به شمار می رود و در صورت وقوع این چالش، شرایط رضایت بخشی را در این حوزه روایت نخواهد کرد. از این رو امیدواریم تا ضمن توجه بیشتر به مسائل و مشکلات مردم شهرستان اندیکا، ضمن ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در کلیه زمینه ها، اجرای بهینه طرح هادی در روستاها و توجه بیشتر به مقاوم سازی بناها در شهرستان با کاهش آمار مهاجرت و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده و امکانات محل زندگی خود مواجه شویم.