شهروندان مسجدسلیمان در انتظار نتیجه بخشی جلسات شورای مسکن
شهروندان مسجدسلیمان در انتظار نتیجه بخشی جلسات شورای مسکن
همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سایر شهرستان ها، شهروندان مسجدسلیمان در انتظار نتیجه بخشی جلسات شورای مسکن هستند.

به گزارش عصر اولین ها، از جمله موارد جلسات اخیر شورای مسکن در مسجدسلیمان برخی مصوبات بود که نیازمند هماهنگی میان ادارات است. مولایی سرپرست فرمانداری در این خصوص به اجرای مصوبات شورای مسکن اشاره کرد و گفت: کلیه ادارات خدمات رسان موظف به ایجاد زیر ساخت برای ساخت مسکن هستند.وی افزود: مدیران دستگاه های شهرستان بر رفع هرچه زودتر موانع احتمالی و تسریع در اجرای مطلوب طرح مسکن ملی شهرستان اقدام کنند.

پس از آن نیز جلسه مشترک مدیرکل راه و شهرسازی، سرپرست فرمانداری، شهردار مسجدسلیمان و دیگر مسئولان شهری به همراه معاونین و مسئولان اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفت و مدیر کل راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تعامل و همگرایی بیش از پیش بر پیگیری ویژه پروژه نهضت ملی و اختصاص زمین برای این طرح تاکید کرد.

از سوی دیگر همزمان با اختصاص زمین و روند پیگیری طرح نهضت ملی مسکن در مسجدسلیمان نباید از نقش کلیدی بانک مسکن نیز در این زمینه غافل شد. بدون شک بانک مسکن بعنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن نقش مهمی در هدفمندتر شدن برنامه های طرح نهضت ملی مسکن خواهد داشت. علاوه بر این حضور در جلسات شورای هماهنگی مسکن می تواند تعاملات و همکاری‌های چندسویه این بانک و شورا را تقویت بخشد.

با تمام این تفاسیر شهروندان مسجدسلیمان همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در انتظار نتیجه بخشی جلسات شورای مسکن هستند تا با اختصاص زمین و پیگیری جهت تأمین و اعطای تسهیلات بانکی بخشی از دغدغه متقاضیان بخش مسکن در شهرستان مرتفع شود.