شهروندان مسجدسلیمان چشم انتظار عدالت مداری و قانونمندی هیأت نظارت
شهروندان مسجدسلیمان چشم انتظار عدالت مداری و قانونمندی هیأت نظارت

عملکرد پرانتقاد، عدم شفافیت مالی و حواشی پیرامون انتخاب سه باره شهردار/ جلوگیری از انحلال شورا توسط نماینده مردم شهرستان /
رد صلاحیت احتمالی اعضای شورا آینه عبرت برای شورای ششم / طرح سوال اعضای شورا از شهردار و شائبه گروکشی برای تأیید صلاحیت؟!

عصر اولین ها// این روزها بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان موجب شده تا آینده این نهاد مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. از طرفی کاندیداتوری چهار عضو فعلی شورای شهر نیز موجب شده تا نگاه بسیاری از شهروندان به نتایج نهایی احراز صلاحیت ها و عدالت مداری و قانون مندی هیأت نظارت با توجه به عملکرد پرانتقاد شورای شهر دوره پنجم معطوف شود.

به گزارش عصر اولین ها، بر اساس کلیات برنامه زمان ‌بندی انتخابات ششمین دوره‌ شوراهای اسلامی شهر، اعضای هیأت‌ نظارت موظفند در تاریخ ۸ اردیبهشت نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به کاندیداها اعلام کنند. این روزها گمانه زنی ها پیرامون بررسی صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر که کاندیدای انتخابات آتی نیز به شمار می روند مطرح می شود.

عملکرد پر انتقاد شورای شهر دوره پنجم از جمله انتخاب سه شهردار و سه سرپرست و بسیاری موارد دیگر موجب شد تا این نهاد مدنی بارها تا آستانه انحلال پیش برود و حتی ورناصری نماینده مردم شهرستان نیز اخیراً اظهار داشت که دو بار جلوی انحلال شورای شهر را گرفته است. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی شورای شهر مطابق شرح وظایف خود و عدم تبیین معیارها و مشخصه های انتخاب شهردار موجب شد تا بارها عملکرد شهرداری بعلت مسائل پیرامون انتخاب و عزل شهردار طی چهار سال اخیر تحت الشعاع حواشی متعددی قرار گیرد. از سوی دیگر استخدام نفرات متعدد بدون رعایت ضوابط و معیارهای تخصصی در شهرداری که در دوره شورای فعلی رقم خورد ضعف نظارتی و اعمال نظر اعضای شورا در این خصوص را بیش از گذشته بر همگان عیان ساخت.

اکنون که صلاحیت کاندیداها در مرحله بررسی قرار گرفته اند باید اشاره داشت عملکرد پرانتقاد و عدم رضایتمندی بخشی از شهروندان در رد صلاحیت احتمالی اعضای فعلی شورای شهر بی تأثیر نخواهد بود. از سوی دیگر این روزها شنیده می شود که پروسه طرح سوال از شهردار نیز کلید خورده است. موضوعی که به نظر می رسد نوعی گروکشی برای تأیید صلاحیت در انتخابات آتی خواهد بود تا شاید از این طریق بتوانند حضور خود را در انتخابات آتی تضمین کنند.

هر چند باید اشاره داشت در صورت رد صلاحیت احتمالی کاندیدای شورا، این موضوعی عبرتی برای شورای شهر دوره ششم خواهد بود تا ضمن کنکاش بیشتر و آگاهی از تبعات احتمالی ناکارآمدی در شورای شهر درصدد عمل به وظایف قانونی خود با رعایت عدالت باشند. با تمام این تفاسیر نگاه شهروندان به عدالت مداری و قانون مندی هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر است تا ضمن بررسی کامل مستندات و موارد موجود به گونه ای عادلانه احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر را بررسی و اعلام نمایند.