شهر اولین ها، سومین هفته بدون شهردار
شهر اولین ها، سومین هفته بدون شهردار

مسجدسلیمان نه شهردار می خواهد نه شورای شهر/ وقتی اعضای شورای شهر حتی برای انتخاب سرپرست نیز به تفاهم نمی رسند/ نادیده انگاشتن حقوق شهروندی، هنر اصلی شورای شهر دوره پنجم

شهر اولین ها//علیرغم گذشت بیش از 10 روز از انتخاب سرپرست شهرداری شنیده می شود که با عدم تأیید این گزینه توسط کمیته تطبیق اعضای شورای شهر همچنان در بن بست انتخاب سرپرست شهرداری قرار دارند. موضوعی که اگر چه نمی تواند برای شهر اولین ها زیبنده باشد اما تداوم فعالیت های شهرداری در خدمات رسانی به شهر حتی بدون شهردار نیز این ذهنیت را به شهروندان القاء نموده که ادامه حیات مسجدسلیمان بدون شهردار و شورای شهر آن چنان هم نمی تواند دور از تصور و غیرممکن باشد.

به گزارش شهر اولین ها، شورای شهر دوره پنجم پس از شهام سلیمانی و نوید شعبانی، برای انتخاب سومین شهردار همچنان دچار کشمکش و تنش های درون شورایی خود قرار دارند. علاوه بر این گزینه های متعدد برای تعیین سرپرستی شهرداری نیز موجب شده تا این اختلاف آراء همچنان ادامه داشته باشد. این روند موجب شده تا مسجدسلیمان سومین هفته بدون شهردار را پشت سر بگذراند. اگر چه اداره و مدیریت شهرداری با حضور شهردار و بصورت موقت یک سرپرست می تواند به شکل هدفمند و بهتری ادامه یابد اما کارنامه پرانتقاد شورای پنجم در انتخاب شهردار و نیز عدم همسویی در تعیین سرپرست شهرداری موجب شده تا شهرداری مسجدسلیمان طی سه سال اخیر به یکی از خبرسازترین نهادهای کشور در رسانه های ملی و حتی بین المللی بدل شود.

ناگفته پیداست شهرداری یک نهاد بسیارتأثیرگذار در حوزه خدماتی و عمران شهری به شمار می رود که بخش عمده ای از فرآیندها و تعاملات اجتماعی شهر را نیز در بر می گیرد. با این حال علیرغم چالش های متعدد شهری در حوزه فضای سبز، خدمات شهری، پسماند، ساخت و ساز و … به نظر می رسد عملکرد شهرداری مسجدسلیمان بدون شهردار نیز آن چنان تفاوتی نخواهد داشت و انجام فعالیت های روزمره این نهاد مهم شهری همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شورای شهر نیز با عدم وجود شهردار دیگر محلی از اِعراب نخواهد داشت و شاهد هیاهوی رسانه ای و دودستگی ها برای انتخاب و استیضاح شهردار نخواهیم بود.

با تمام آن چه گفته شد مشخص نیست تعیین سرپرست موقت شهرداری و پس از آن تعیین شهردار مسجدسلیمان از سوی اعضای شورا به کجا خواهد رسید. اما تجربه سه هفته اخیر نشان داده که در نبود شهردار و شورای شهر هر چند شهرداری از مدیریت واحد و یکپارچه بی نصیب خواهد بود اما هماهنگی ها و انجام خدمات از طریق مسئولین واحدها و معاونت های شهرداری می تواند به شکلی شایسته صورت پذیرد. از این رو ادامه وضعیت موجود جز تداوم بی اعتمادی به اعضای شورا و نادیده انگاری حقوق شهروندی پیامدهای منفی دیگری نیز خواهد داشت که اعضای شورای شهر بعنوان بانیان اصلی ایجاد آن بایستی پاسخگو باشند.