شهر در محاصره زباله، وقتی بودجه میلیاردی پسماند مسجدسلیمان برگشت خورد
شهر در محاصره زباله، وقتی بودجه میلیاردی پسماند مسجدسلیمان برگشت خورد

عصر اولین ها// رهاسازی زباله های شهری در برخی مناطق مسکونی مسجدسلیمان از جمله شیخ مندنی و دره خرسون باعث شده تا تهدیدی جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی تلقی شود. همزمان با ادامه این بحران محیط زیستی خبر می رسد که با فرصت سوزی ها و غفلت شهرداری مسجدسلیمان بودجه میلیاردی پسماند برگشت خورده […]

عصر اولین ها// رهاسازی زباله های شهری در برخی مناطق مسکونی مسجدسلیمان از جمله شیخ مندنی و دره خرسون باعث شده تا تهدیدی جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی تلقی شود. همزمان با ادامه این بحران محیط زیستی خبر می رسد که با فرصت سوزی ها و غفلت شهرداری مسجدسلیمان بودجه میلیاردی پسماند برگشت خورده است.

به گزارش عصر اولین ها، رهاسازی زباله ها در مناطق مسکونی مسجدسلیمان از جمله چالش های مهم محیط زیستی ماه‌های اخیر شهرستان به شمار می رود. موضوعی که علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و انتشار انواع بیماری ها، چهره نازیبایی در سطح شهر ایجاد نموده است.


با این حال خبر می رسد که بودجه میلیاردی پروژه پسماند مسجدسلیمان در میان غفلت و فرصت سوزی های مکرر شهرداری، این بودجه برگشت خورد و در موعد مقرر جذب نشد.

گفته می شود که این بودجه در ماه‌های پایانی سال گذشته به حساب شهرداری مسجدسلیمان منظور شده بود و می بایست تا پایان شهریورماه با معرفی پیمانکار پروژه پسماند و طی مراحل اداری آن، قرارداد منعقد شود. موضوعی که با فرصت سوزی های مکرر شهرداری همراه بود تا در سایه غفلت و عدم نظارت شورای شهر نیز این بودجه برگشت بخورد.

با تمام این تفاسیر همچنان در محاصره پسماند شهری قرار گرفته و تشکل های محیط زیست محیط زیستی ضمن پیگیری موضوع و اعلام نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود درخواست پیگیری موضوع پسماند، بهبود شرایط موجود و برخورد با بانیان اصلی برگشت بودجه پسماند را دارد.