شورای تامین شهرستان و حراست اداره کل آموزش و پرورش به موضوع ورود کنند
شورای تامین شهرستان و حراست اداره کل آموزش و پرورش به موضوع ورود کنند
برخورد جدی با عاملین انتشار فیلم و تنش آفرینی در جامعه چه کسانی از آلوده نمودن فضای انتخاباتی سود می‌برند ؟

عصر اولین ها// طی روزهای اخیر ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که منتسب به دوربین مدار بسته مدرسه طوبی در جریان برگزاری انتخابات در مسجدسلیمان است. موضوعی که البته نکته خاص و ابهامی را پیرامون انتخابات مطرح ننموده اما روند انتشار آن در شبکه های اجتماعی به گونه ای است که علیرغم اعلام رسمی و قطعی نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان، همچنان برخی التهابات و تنش های انتخاباتی در مسجدسلیمان را دامن می زند.
با این حال انتشار ویدیوی دوربین مدار بسته مدرسه طوبی پرسش های زیادی را در اذهان مطرح نموده است.
-عامل یا عاملین انتشار این ویدیو چه کسانی هستند؟ و آیا بجز مدیریت مدرسه و اداره شهرستان، انتشار آن از مجاری دیگری قابل دسترس و امکان پذیر بوده است؟
-علیرغم اطلاعیه رسمی شورای نگهبان مبنی بر نتیجه قطعی انتخابات، آیا انتشار این ویدیو و موارد مشابه به تنش های انتخاباتی دامن نخواهد زد؟
– واکنش شورای تامین شهرستان و حراست اداره کل آموزش و پرورش استان نسبت به انتشار این ویدیو چه خواهد بود؟
– آیا عدم برخورد با عامل یا عاملین انتشار ویدیو موجب نخواهد شد تا در آینده نیز شاهد ابهام آفرینی و اتهام زنی پیرامون انتخابات باشیم؟
-کدام گروه از ادامه وضعیت فعلی و آلوده نمودن فضای انتخاباتی سود خواهد برد؟ و آیا نهادهای نظارتی با این رویکرد برخورد جدی و قانونی به عمل می آورند ؟
با تمام این تفاسیر به نظر می رسد برخورد جدی و قاطع شورای تامین شهرستان و حراست اداره کل آموزش و پرورش استان با بانیان انتشار فیلم مذکور و همچنین جلوگیری از هرگونه اتهام زنی و ابهام آفرینی می تواند به آرامش فضای اجتماعی و تمکین به قانون موثر باشد.