شهر اولین ها//بعنوان یک شهروند و فعال فرهنگی و اجتماعی که در این شهر زندگی سخت و توامان با فقر و بی کاری و خودکشی های جوانان ناامید از زندگی و بزه های اجتماعی را می بینم، بیان می کنم که بنده با برخی از شما میتینگ های مشترک داشتم و در سخنان و وعده […]

شهر اولین ها//بعنوان یک شهروند و فعال فرهنگی و اجتماعی که در این شهر زندگی سخت و توامان با فقر و بی کاری و خودکشی های جوانان ناامید از زندگی و بزه های اجتماعی را می بینم، بیان می کنم که بنده با برخی از شما میتینگ های مشترک داشتم و در سخنان و وعده ها و برنامه های آتی خود از زیرساخت ها تا روبناها، خالق بهترین ها و ابتکارات نو بوده اید و بنا می کردید ومی ساختید و قیاس می گرفتید با پیشرفت های شهرهای توسعه یافته ی کشور و گاهی هم خارج از کشور، تا اعتماد مردم را بدست آوردید و بر کرسی شورا که ریشه ی آن در مشورت و جمع گرایی ومشاوره از نخبه گان است بنشینید؛

اما چه شد وقتی بر مسند نشستید گفتمان خود با ولی نعمتانتان را فراموش کردید و خود را ارباب پنداشتید و روز به روز از مردم فاصله گرفتید و دور خود پیله بافتید و آنچه را که از عقل خود صحیح می پنداشتید همان کردید؟
چند ماه را برای انتخاب شهردار سپری کردید و به دور دست ها نظاره می کردید و در تلسکوپ های فکری و عقلی خود بدنبال تک ستارگان زمینی بودید تا با ورود شان شهر خود را منور ومزین سازید و هیچ توجه ای به روشنایی ها کنار خودتان، همین نیروهای تحصیل کرده و توانمند شهر خود نکردید و در آخر کسی را انتخاب کردید که به اندازه ی یک فانوس هم از خود نور ساطع نکرد و حتی حاضر نبود در این شهر برای انجام وظیفه و احساس مسئولیت چند ماهی را متوالی سپری کند و با منت گذاری بر محل کار حاضر می شد و در نهایت نتیجه اش همان شد که عضوی از شما فریاد دادرسی از گلویش بلند شد که پشت پرده ی بیندرراه چه گذشت و شهروندان را کنجکاو نمود که خواهان پاسخگویی شما شدند. اما دریغ از یک کلام جهت روشن شدن افکار عمومی!
حالا از رهاورد جدیدتان برای خدمت به مردم، خبرگزاری ها خبری را کار کرده اند که در صورت صحت بسیار شرمگینانه است و اگر چنین باشد ماندنتان در این جایگاه نشان از خیانت و پشت پا زدن به مردم نجیب این شهر است که الحق باید تندیس هایی از شما ساخت و در میادین شهر نصب نمود بعنوان کسانی که در امانت خیانت کرده اید تا شهره ی عام و خاص شوید.
لذا طبق اصول حق شهروندی لازم است در جهت شفافیت افکار عمومی صادقانه با مردم سخن بگویید و آنچه را که این روزها در شهرداری می گذرد به اطلاع عموم برسانید؛ زیرا شهرداری ملک خصوصی نیست و متعلق به همه ی شهروندان است و مردم حق دارند بفهمند در این مکان چه می گذرد و چه کسانی را برای سرنوشت شهرشان انتخاب نموده اند و آنها چه تصمیماتی اخذ می کنند. والسلام
تورج بلدی
فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان