عصر اولین ها// علیرغم این که چهل ماه از آغاز بکار شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان می گذرد اقدامات نمایشی برخی اعضای شورا و فاصله گرفتن از وظایف قانونی خود همچنان ادامه دارد. علاوه بر این تعطیلی جلسات شورا، عدم شفافیت مالی، نامشخص بودن روسای کمیسیون ها، بلاتکلیفی برخی مصوبات، غیبت ادامه دار برخی […]

عصر اولین ها// علیرغم این که چهل ماه از آغاز بکار شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان می گذرد اقدامات نمایشی برخی اعضای شورا و فاصله گرفتن از وظایف قانونی خود همچنان ادامه دارد. علاوه بر این تعطیلی جلسات شورا، عدم شفافیت مالی، نامشخص بودن روسای کمیسیون ها، بلاتکلیفی برخی مصوبات، غیبت ادامه دار برخی اعضای شورا و عدم حضور در شهرستان و برخی موارد دیگر موجب شده تا بسیاری از فعالین مدنی و شهروندان سرانجام روشنی برای شورای پنجم متصور نباشند.

به گزارش عصر اولین ها، روند تصمیم گیری و فعالیت شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان آن چنان با حواشی ریز و درشت همراه بود که بارها این شورا را تا مرز انحلال پیش برد. هر چند که گفته می شود پادرمیانی برخی مقامات و مسئولین از این موضوع جلوگیری کرد. با این حال فاصله گرفتن اعضای شورا از وظایف نظارتی و برنامه ریزی خود موجب شد موج انتقادات زیادی را از سوی شهروندان متوجه خود سازند. انتخاب سه شهردار و سه سرپرست طی چهل ماه فعالیت شورای پنجم که ماجراهای زیادی را در پی داشت از مهمترین تصمیم گیری های متزلزل این نهاد مدنی بوده است. علاوه بر این عدم شفافیت مالی شورا مطابق آن چه در شرح وظایف آن اشاره شده از دیگر ضعف های موجود به شمار می رود.

تعطیلی جلسات شورای شهر مسجدسلیمان از دیگر موارد پرابهام به شمار می رود و به نظر می رسد از اواسط تابستان تاکنون جلسات شورا با تعطیلی مداوم همراه شده است. ضمن این که عدم معرفی روسای کمیسیون ها، غیبت ادامه دار برخی اعضای شورا و عدم حضور در شهرستان، سرانجام مبهم برخی مصوبات شورا از جمله نامگذاری معابر و میادین و مواردی از این قبیلرا می توان به عملکرد پرانتقاد اعضای شورا اضافه نمود.

از سوی دیگر تحمیل نفرات متعدد به شهردار از سوی شورا طی سال های اخیر که در پاره ای از موارد با حاشیه هایی نیز همراه بوده بار مالی و هزینه ای حقوق و مزایا پرسنلی شهرداری را افزایش داده است. همچنین بارها شائبه دخالت برخی اعضای شورا در انتصاب مسئولین واحدها و معاونت ها نیز وجود داشته که در صورت صحت، می تواند بعنوان یکی از مصادیق قانون گریزی در کارنامه اعضای شورا به ثبت برسد.

با تمام آن چه گفته شد این روزها تعطیلی جلسات شورا در آستانه زمستان موجب شده تا شهروندان و فعالین مدنی عدم فعالیت و وجود شورا را بیش از هر زمان دیگری به سود شهر و شهرداری تلقی نمایند. هر چند که انتخابات شورای شهر دوره ششم در خردادماه 1400 برگزار خواهد شد و باید دید کدام یک از اعضای شورای فعلی قصد کاندیداتوری را خواهند داشت. موضوعی که تصور می شود مورد قبول و پذیرش شهروندان نخواهد بود و این روزها گذر از اعضای شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان جدی ترین تصمیم مردم تلقی می شود.