شورای شهر مسجدسلیمان به کجا می رود ؟ از همگرایی تا واگرایی !؟
شورای شهر مسجدسلیمان به کجا می رود ؟ از همگرایی تا واگرایی !؟

شهر اولین ها//در حالی که  ۷۰ روز از آغاز به کار شورای شهر پنجم در مسجدسلیمان می گذرد ، انتخاب و معرفی شهردار همچنان بعنوان چالش جدی پیش روی اعضای شورا مطرح می باشد. از طرفی دیگر و علیرغم همگرایی و اشتراک نظر اعضا در اکثریت موارد مطرح شده تاکنون ، بنظر می رسد که […]

شهر اولین ها//در حالی که  ۷۰ روز از آغاز به کار شورای شهر پنجم در مسجدسلیمان می گذرد ، انتخاب و معرفی شهردار همچنان بعنوان چالش جدی پیش روی اعضای شورا مطرح می باشد. از طرفی دیگر و علیرغم همگرایی و اشتراک نظر اعضا در اکثریت موارد مطرح شده تاکنون ، بنظر می رسد که انتخاب نهایی شهردار مسجدسلیمان موجب بروز اختلاف نظر در بین اعضا شده و ادامه این روند نمی تواند نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد.

شب گذشته و در حاشیه بررسی گزینه های پیشنهادی اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به یکباره نام شهام سلیمانی بعنوان شهردار منتخب روی خروجی برخی رسانه های محلی قرار گرفت.علیرغم این که گفته می شود در جلسه دیشب مقرر شده بود تا گزینه های نهایی توسط اعضا انتخاب گردیده و با بررسی طرح و برنامه این گزینه ها در نهایت شهردار منتخب با رأی اعضا انتخاب شود اما به یکباره نام شهام سلیمانی با رأی موافق تنها ۴ عضو شورا بعنوان شهردار مطرح شده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که طی انتخاب رییس شورای شهرستان، سرپرست شهرداری ، رییس ،نائب رییس و سایر عوامل شورا با رأی اکثریت اعضای شورای شهر صورت پذیرفته و این اشتراک نظر بهمراه حضور حداکثری اعضا در برنامه های عمومی ،نشست ها و جلسات اخیر به اتفاق هم نویدبخش همگرایی و همسویی آنان بوده است. شب گذشته اما ترک جلسه توسط رییس و برخی اعضای شورای شهر و عدم امضای صورتجلسه انتخاب شهردار موجب شده تا اختلاف نظر اعضای جوان شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار علنی شود.

از طرفی دیگر با عدم تأیید حسن زاده شهردار منتخب پیشین و فرصت سوزی هایی که به واسطه تأخیر در این ابلاغ صورت گرفته ، ادامه این روند شورای پنجم را به سرنوشت پروسه پرحاشیه انتخاب شهردار در دوره چهارم شورا دچار خواهد کرد. هر چند که این موضوع نمی تواند دال بر انتخاب گزینه ای با رزومه ای نه چندان قوی و دیکته شده باشد و انتظار جامعه انتخابی منطبق بر اصول فنی و کارشناسی شده است.

اکنون که انتخاب شهردار مسجدسلیمان در مهمترین برهه زمانی قرار گرفته ، علیرغم انتخاب شهام سلیمانی بعنوان شهردار مشخص نیست سرانجام وی چه خواهد شد؟ چه کسانی از انتخاب غیرمنتظره وی در جلسه دیشب سود خواهند برد؟ آیا این انتخاب نیز موجب فرصت سوزی دیگری خواهد شد تا اعضای شورا به گزینه ای ناگزیر و از روی ناچار روی خواهند آورد ؟ آیا فرآیند انتخاب شهردار در دوره پنجم شورای شهر همانند دوره قبل شورا منجر به ایجاد حواشی و درج نمره مردودی در کارنامه آنان خواهد شد ؟

پاسخ این سوالات بهمراه دهها پرسش دیگر در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد و مردم مسجدسلیمان عملکرد منتخبین خود را در شورای شهر طی فصل اول انجام وظایف قانونی شان ارزیابی خواهند نمود…