شورای شهر مسجدسلیمان را چه می شود ؟
شورای شهر مسجدسلیمان را چه می شود ؟

شهر اولین ها//با وجود گذشت چهار ماه از شروع به کار شورای شهر مسجدسلیمان و انتخاب شهردار که گویا آخرین روزهای طی مراحل اداری تأییدیه خود را می گذراند و بزودی معارفه خواهد شد اما انگار  این نهاد مدنی دچار یک روزمرگی خاص شده است . به گزارش شهر اولین ها، با نگاهی به فعالیت […]

شهر اولین ها//با وجود گذشت چهار ماه از شروع به کار شورای شهر مسجدسلیمان و انتخاب شهردار که گویا آخرین روزهای طی مراحل اداری تأییدیه خود را می گذراند و بزودی معارفه خواهد شد اما انگار  این نهاد مدنی دچار یک روزمرگی خاص شده است .

به گزارش شهر اولین ها، با نگاهی به فعالیت های اعضای شورا طی چهار ماه اخیر به نظر می رسد که برخی از آنان پس از کشمکش های انتخاب شهردار تا حدودی از رسالت عمده خود فاصله گرفته اند. وقتی که در شرایط کنونی عملکرد شورای شهر در صدور پیام ها و بیانیه های مناسبتی خلاصه می شود آیا نمی توان گفت که شاید برخی از این اعضا با شرح وظایف خود آشنایی چندانی ندارند…؟!

هر چند که شهرستان مسجدسلیمان با وجود مشکلات عدیده در حوزه های مختلف جای طرح و برنامه های زیادی را در خود فراهم نموده ، اما فراموش نکنیم که اعضای شورای شهر پنجم نیز با شعار تغییر شرایط موجود و بهبود شاخص های شهری و زیستی بر کرسی شورا جلوس نموده اند. از اینرو می توان گفت یکی از مهم ترین اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر ، نظارت بر برنامه ، بودجه ، عملکرد و امور اجرایی و مدیریت های محلی خصوصا” شهرداری بوده و این مقوله با روی کار آمدن آنان آغاز می شود اما حداقل طی چهار ماه اخیر رویکرد اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به این موضوع حیاتی چندان پراهمیت جلوه ننموده است. گواه این ادعا نیز اطلاع رسانی های اخیر شورا در حوزه های متعدد بوده است که اگر حتی پیگیری هایی نیز در حوزه نظارتی خود صورت داده اند حداقل در اطلاع رسانی ضعیف عمل نموده اند.

اگر چه با روی کار آمدن شهردار جدید دامنه فعالیت های شورای شهر نیز به احتمال فراوان توسعه خواهد یافت اما امیدواریم تا همانگونه که اعضای شورای شهر در بیانیه نویسی و صدور پیام به مناسبت های مختلف حضوری پررنگ و تأثیرگذار داشته اند در پیگیری مطالبات شهروندی و تدوین و اجرایی نمودن برنامه های توسعه مدارانه شهری نیز پیشگام باشند.