شورای هماهنگی ترافیک مسجدسلیمان؛ تصمیمات خلق الساعه و ادامه نارضایتی شهروندان +عکس
شورای هماهنگی ترافیک مسجدسلیمان؛ تصمیمات خلق الساعه و ادامه نارضایتی شهروندان +عکس
عملیات اجرایی اصلاح میدان باشگاه مرکزی در مسجدسلیمان در حالی ادامه دارد که مسدود بودن ورودی محله سرکوره ها با نارضایتی اهالی محله همراه شده است.

عصر اولین ها// ادامه عملیات اجرایی اصلاح میدان باشگاه مرکزی و به تبع آن مسدود نمودن دور برگردان ورودی محله سرکوره ها موجب شده تا نارضایتی جمعی از اهالی محله و برخی دیگر از شهروندان را به همراه داشته باشد.

علیرغم این که انتظار می رفت اقدامات شورای هماهنگی ترافیک در مسجدسلیمان با کارشناسی و بررسی های اولیه انجام شود اما مسدود نمودن دور برگردان ورودی محله سرکوره ها موجب نارضایتی اهالی این محل و جمعی از شهروندان شود. با این حال در بند ج ماده ۵ ‌آیین‌نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور صراحتاً بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه‌های مطرح شده را از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک برشمرده است. از سوی دیگر هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان از دیگر وظایف این شوراست.

با این حال برخی شهروندان از جمله اهالی منطقه سرکوره ها در پی ادامه مسدود بودن دوربرگردان ورودی منطقه سرکوره ها نارضایتی خود را از این تصمیم غیرکارشناسی ابراز نموده اند. پیگیری های این پایگاه خبری جهت تعیین زمان دقیق بازسازی این مسیر از سوی برخی مراجع تاکنون نتیجه خاصی را در برنداشته است و همچنان باید در انتظار تصمیم گیری شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بود. شورایی که پیش از این نیز با تصمیمات خلق الساعه دیگری از جمله اجرای سرعتگیر حدفاصل میدان نفتون و میدان یاعلی باز هم نارضایتی های شهروندان را در پی داشته است.

انتظار می رود تا شورای هماهنگی ترافیک مسجدسلیمان پیش از انجام هرگونه اقدامی در خصوص عبور و مرور و مسائل مربوط به ترافیک شهری تمامی جوانب کار را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و مصوبات آن مبتنی بر کارشناسی و جلب رضایت شهروندان باشد.