شکست فجرسپاسی در مسجدسلیمان به روایت تصویر
شکست فجرسپاسی در مسجدسلیمان به روایت تصویر

شهر اولین ها//نفت در هفته سوم رقابتها با نتیجه دو بر صفر توانست  از سد میهمان خود فجر شهید سپاسی شیراز عبور کند و با شش امتیاز در رده ششم جدول جای گیرد.روز حمعه ۵ شهریور ماه نفت در سیرجان به مصاف  تیم گل گهر این شهر خواهد رفت.

شهر اولین ها//نفت در هفته سوم رقابتها با نتیجه دو بر صفر توانست  از سد میهمان خود فجر شهید سپاسی شیراز عبور کند و با شش امتیاز در رده ششم جدول جای گیرد.روز حمعه ۵ شهریور ماه نفت در سیرجان به مصاف  تیم گل گهر این شهر خواهد رفت.