شیوه نامه فعالیت مدارس استان خوزستان در هفته جاری
شیوه نامه فعالیت مدارس استان خوزستان در هفته جاری

عصر اولین ها// ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان وضعیت فعالیت مدارس در هفته جاری را اعلام کرد. به گزارش عصر اولین ها، بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان همه شهر‌های استان به جز چهار شهر آبادان، اهواز، کارون و بهبهان در شرایط زرد قرار دارند. بر همین اساس در مناطق زرد […]

عصر اولین ها// ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان وضعیت فعالیت مدارس در هفته جاری را اعلام کرد.

به گزارش عصر اولین ها، بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان همه شهر‌های استان به جز چهار شهر آبادان، اهواز، کارون و بهبهان در شرایط زرد قرار دارند.
بر همین اساس در مناطق زرد شهری آموزش دانش آموزان به صورت غیر حضوری و در بستر شاد از امروز یکشنبه تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
همچنین حضور کادر اجرایی مدارس در مدارس مناطق زرد بر اساس دستورالعمل الزامی است و همکاران آموزشی به صورت غیرحضوری آموزش در بستر شاد را راهبری می‌کنند.
در مناطق زرد روستایی و عشایری و کم برخوردار آموزش که عمدتا کم جمعیت هستند و دانش آموزان این مناطق دسترسی به فضای مجازی بر بستر شاد ندارند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نوبت بندی به صورت حضوری خواهد بود.
حضور همکاران آموزشی و کادر اجرایی مدارس در این مناطق که وضعیت زرد دارند الزامی است.
در مناطق آبادان، اهواز، کارون و بهبهان که در شرایط نارنجی قرار دارند آموزش دانش آموزان از امروز تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری و بر بستر شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) خواهد بود.
معلمان مدارس در این شهر‌ها به صورت غیرحضوری فرآیند آموزش را ادامه خواهند داد.
همچنین حضور کادر اجرایی مدارس در مدرسه جهت نظارت بر فرآیند آموزش بر بستر شاد به صورت ۵۰ درصد الزامی است.
در مناطق نارنجی نظارت تیم‌های بازرسی استانداری و شبکه‌های بهداشت و درمان تشدید خواهد شد تا روند رعایت شیوه نامه‌های