ضرب الاجل دو هفته ای به شهرداری جهت پاکسازی کامل سکوی زباله
ضرب الاجل دو هفته ای به شهرداری جهت پاکسازی کامل سکوی زباله

عصر اولین ها// در بازدید جمعی از مسئولین شهرستان کارون از سکوی زباله واقع در قلعه چنعان مقرر شد تا پاکسازی کامل سکوی زباله طی دو هفته انجام پذیرد. به گزارش عصر اولین ها، برنامه بازدید میدانی از سکوی زباله شهرستان کارون با حضور مقدم رئیس دادگستری، ظاهری رئیس اداره محیط زیست، دُر شهردار و […]

عصر اولین ها// در بازدید جمعی از مسئولین شهرستان کارون از سکوی زباله واقع در قلعه چنعان مقرر شد تا پاکسازی کامل سکوی زباله طی دو هفته انجام پذیرد.

به گزارش عصر اولین ها، برنامه بازدید میدانی از سکوی زباله شهرستان کارون با حضور مقدم رئیس دادگستری، ظاهری رئیس اداره محیط زیست، دُر شهردار و هیئت همراه بهمراه نواصری از فعالین حوزه اجتماعی و محیط زیست شهرستان ساکن روستای قلعه چنعان صورت پذیرفت. رئیس اداره محیط زیست کارون در این خصوص بیان داشت: یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در سطح شهرستان در چند روز اخیر آتش زدن دپوی زباله بوده که به شدت سلامت اهالی را تهدید می نماید. نواصری از ساکنین منطقه و فعال حوزه محیط زیست نیز از مسئولین محلی رسیدگی و مرتفع نمودن این معضل زیست محیطی را خواستار شد.
مقدم رئیس دادگستری کارون نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود هر گونه کوتاهی و قصور در حل این مشکل را غیر قابل قبول دانسته و ضمن فرصت دو هفته ای به شهرداری کوت عبدا… جهت پاکسازی کامل،  نظارت مستمر و ارائه گزارش روزانه شهرداری از روند کار به محیط زیست شهرستان را خواستار شد. شهردار کارون نیز شروع پاکسازی کامل با تمام ظرفیت های شهرداری تا پایان موعد مقرر را وعده داد و در پایان این بازدید نیز تریلرها جهت شروع بارگیری وارد سکو شدند.