ضرب و شتم محیط بانان  در اندیکا ، “چالش” جدید  زیست محیطی منطقه …
ضرب و شتم محیط بانان  در اندیکا ، “چالش” جدید  زیست محیطی منطقه …

سایت خبری شهر اولین ها// خبر ضرب و شتم محیط بانان در منطقه کُتک از توابع شهرستان اندیکا موجب شده تا چالش مهم زیست محیطی در این منطقه ایجاد شود. عوامل محیط بانی در هرمنطقه از جمله مهمترین و کارآمدترین بازوان اجرایی اداره محیط زیست بوده که با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با متخلفین […]

سایت خبری شهر اولین ها// خبر ضرب و شتم محیط بانان در منطقه کُتک از توابع شهرستان اندیکا موجب شده تا چالش مهم زیست محیطی در این منطقه ایجاد شود.
عوامل محیط بانی در هرمنطقه از جمله مهمترین و کارآمدترین بازوان اجرایی اداره محیط زیست بوده که با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با متخلفین زیست محیطی موجب حفاظت بیشتر از محیط زیست و گونه های متعدد گیاهی و جانوری می شوند.

در تعریف قانونی محیط بانان نیز اینگونه آمده که ” محیط‌بانان افرادی هستند که تحت استخدام سازمان حیط محیط زیست به امور حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور مشغول می‌باشند. محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. اما باتوجه به شرایط کاری خویش وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند”.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،اخیراً دوتن از محیط بانان اداره محیط زیست اندیکا در حین انجام وظیفه در منطقه کُتک پس از آنکه در خصوص عدم قطع درختان و حفظ و مراقب از محیط زیست نکاتی را به برخی از اهالی متذکر شدند منجر به ایجاد درگیری فیزیکی شده که این دو محیط بان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جراحات زیادی را نیز متحمل شده اند. هرچند که مراتب پیگیری های قضایی هم اکنون در حال انجام می باشد اما اگر این بدعت غلط و برخورد متخلفین با محیط بانان به یک اپیدمی تبدیل شود آنوقت است که تهدیدی جدی تر حیات محیط زیست مناطق بکر شهرستان اندیکا را تهدید می کند.
با اینحال امیدواریم تا مراجع قضایی و متولیان امر با برخورد قاطع و جدی با خاطیان گامی موثر در حمایت و قدردانی از زحمات  محیط بانان منطقه اندیکا انجام دهد.