ضرورت توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد در راستای مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع
ضرورت توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد در راستای مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع

شهر اولین ها// ایمان کاهکش :چندسالی می شود که در اوج گرمای تابستان زبانه های آتش در جنگلها و مراتع کشور شعله ور شده و شعله های آتش “درختان جنگلی و یا بخشی از مراتع” را در یک چشم به هم زدن  نابود می کند و جنگلها و مراتع به تلی از خاکستر تبدیل می […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش :چندسالی می شود که در اوج گرمای تابستان زبانه های آتش در جنگلها و مراتع کشور شعله ور شده و شعله های آتش “درختان جنگلی و یا بخشی از مراتع” را در یک چشم به هم زدن  نابود می کند و جنگلها و مراتع به تلی از خاکستر تبدیل می شوند. برای مقابله و مهار آتش سوزی نیز همواره تلاش مسئولین و نهادهای ذیربط مثمرثمر بوده اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری بایستی قابل توجه و مورد ستایش واقع شود حضورعملیاتی سازمانهای مردم نهاد جهت مهار آتش سوزی ها می باشد.

تلاش فعالان محیط زیست و سازمانهای مردم نهاد در مهار آتش سوزی جنگل‌های بلوط منگره بخش الوار گرمسیری اندیمشک و حضور چشمگیر فعالین محیط زیست مسجدسلیمان در واکنش سریع به آتش سوزی دیروز منطقه دهستان جهانگیری بخش مرکزی خود بخشی از گواه این مدعاست. همچنین به کرات برای پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ، همگرایی مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها مورد تأکید بوده است.

با این حال کمبود امکانات و تجهیزات سازمانهای مردم نهاد در مقابله با آتش سوزی های اخیر بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه نموده است. تا جایی که حضور حداکثری اعضای سمن ها و مردم را در مهار آتش سوزی ها تحت تأثیر قرار داده است.


با وجود اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی ارگان ها و سازمانهای مردم نهاد جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی مراتع و مهار آن، با توجه به گرمای فزاینده هوا و سایر عوامل مرتبط در شرایط کنونی وقوع آتش سوزی های مجدد در مناطق جنگلی و مراتع استان محتمل بنظر می رسد و آموزش و تجهیز گروه‌های مردمی و سمن ها به لوازم و تجهیزات اطفاء انفرادی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت اعزام هلیبرد به مناطق، می‌تواند یکی از بهترین اقدامات جهت مهار حریق‌های ایجاد شده بشمار رود.
از اینرو انتظار می‌رود مسوولان و دستگاه‌های ذیربط نسبت به انجمن‌های زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشند تا بتوان با کمک این گروه‌ها از سرمایه طبیعی و جنگل های بکر منطقه که همانا ریه‌های تنفسی زاگرس بشمار می روند بیشتر و بهتر حفاظت نمود.