ضرورت مقاوم سازی سازه هاو ساختمان های شهر مسجدسلیمان در مقابل زلزله و بلایای طبیعی
ضرورت مقاوم سازی سازه هاو ساختمان های شهر مسجدسلیمان در مقابل زلزله و بلایای طبیعی

شهر اولین ها// شهر مسجدسلیمان درشمال شرقی استان خوزستان و رشته کوه های زاگرس از غرب تا جنوب غربی ایران متصل شده است. براساس موقعیت جغرافیایی گسل های ایران،مسجدسلیمان یکی از پرخطرترین شهرها درمقابل زلزله محسوب میشود. در خصوص تعریف گسل هر ناپیوستگی ثانویه زمین ساختی که بعد از ایجاد شکستگی در آن جابجایی رخ داده […]

شهر اولین ها// شهر مسجدسلیمان درشمال شرقی استان خوزستان و رشته کوه های زاگرس از غرب تا جنوب غربی ایران متصل شده است. براساس موقعیت جغرافیایی گسل های ایران،مسجدسلیمان یکی از پرخطرترین شهرها درمقابل زلزله محسوب میشود. در خصوص تعریف گسل هر ناپیوستگی ثانویه زمین ساختی که بعد از ایجاد شکستگی در آن جابجایی رخ داده باشد بعنوان گسل شناخته میشود.
با توجه به اینکه شهر مسجدسلیمان با زلزله ۵/۷ریشتری مواجه بوده و در نقاط پر خطر از قبیل اختلاف ارتفاع ها،تپه ماهور، مسیل ها، بافت های فرسوده و مناطق آلوده به نفت گاز در سنوات گذشته احداث گردیده سکونتگاه های غیر فنی و نامناسبی از لحاظ شهرسازی و سازه ای بوجود آوردند که میتوان گفت جزو نقاط آسیب پذیر کشور در مقابل بلایای طبیعی، زلزله، رانش تپه ها و سیل محسوب میشود.
بر فرض مثال بافت فرسوده شهری مناطق آلوده به نفت گاز عمدتا بعلت قرارگیری در این محدوده طرح جامع شهری اجازه احیا و احداث ساخت ساز مقاوم را ندارند و بیشتر بصورت غیرفنی و بدون نظارت ادارات مسکن شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی ساخته شده که برابر آمار بالای ۵۰۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل میشود. لذا برابر مبحث۲۱مقررات ملی ساختمان و پدافند غیرعامل ضرورت دارد نسبت به مقاوم سازی سازها و ساختمانهای شهر برابر طرح پیشنهادی جامع شهری و تفصیلی اقدام شود.
با مروری بر زلزله های بزرگ ۱۰۰ سال اخیر جهان و ایران، زلزله ای با بزرگی ۹/۵ریشتری در عمق ۳۳کیلومتر از زمین در سال۱۹۶۰در جنوب شیلی رخ داده و در ایران زلزله ای با بزرگی۷/۳ ریشتری در کرمانشاه رخ داده و جزو مرگبارترین زلزله های جهان در سال ۲۰۱۷ قرار گرفته که علاوه بر تلفات جانی بسیار باعث بحران مالی نیز گردیده است.


لذا سیل، زلزله، طوفان و … جزئی از بلایای طبیعی جهان هستی بوده و در بین اینها زلزله قابل پیش بینی نخواهد بود جز اینکه تدابیر پدافندی در خصوص مقاوم سازی ساختمان ها در طراحی سازه های ساختمانی با نرم افزارهای etabs و safe یک برنامه کارآمد و پرقدرت عمرانی اقدام به طراحی پی ها، دال، دیواربرشی، ستون و شناژ برابر استانداردهای جهانی محاسبه کرد و با مصالح استاندارد برابر آیین نامه های ساختمانی و با نظارت مهندسین عمران و سازه اجرا تا ساختمانهای امن و مقاوم در مقابل بحران ها و فاجعه های مرگبار جلوگیری بعمل آید.

-سیدیونس احمدپوریا کارشناس ارشدعمران