ضرورت پایش مستمر آب رودخانه دز و مدیریت کیفیت آب
ضرورت پایش مستمر آب رودخانه دز و مدیریت کیفیت آب
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب اهواز بر پایش مستمر آب رودخانه دز و مدیریت کیفیت آب و مخاطره‌های احتمالی تاکید کرد.

غلامرضا رئیسی پایش مستمر آب رودخانه دز را امری الزامی دانست و گفت: پیشنهاد تدوین برنامه پایش مستمر کیفیت آب در ۳ سطح پرتابل یا آزمایشگاه صحرایی، سنجش لحظه‌ای در محل‌های تامین آب و سنجش نهایی تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های مرکزی داد شده است.

وی با بیان اینکه کمیته ایمنی آب اهواز به بررسی پدیده بروز رنگ در اولین سیلاب پاییزی دز در آبان پرداخته است، افزود: ضمن شناسایی و رتبه‌بندی مخاطره‌های احتمالی نسبت به انجام کار‌های پیشگیرانه، راهکار‌هایی ارائه شده است.

رئیسی به ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی فنی مهندسی و آزمایشگاهی با هدف تدوین سناریوی مدیریت بحران و تعریف، اجرایکار‌های پیشگیرانه، برنامه‌ریزی پایش میدانی کارگروه WSP در مسیر رودخانه و کانال‌های تامین آب از رودخانه دز در طرح آبرسانی غدیر را از جمله راهکار‌ها برشمرد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب اهواز می‌گوید: ایجاد یک سیستم اطلاع‌رسانی فوری برای آماده‌باش به موقع همه تصفیه‌خانه‌های دریافت‌کننده آب طرح غدیر در حوادث مشابه و نصب شیر‌های شست‌وشو و تخلیه در فواصل مناسب خطوط انتقال طرح غدیر به منظور امکان مدیریت کیفیت آب از برنامه ریزی‌های کمیته ایمنی آب اهواز است.

  • منبع خبر : صدا و سیما