ضعف بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان در خدمات رسانی به شهروندان همچنان ادامه دارد
ضعف بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان در خدمات رسانی به شهروندان همچنان ادامه دارد
به نظر می رسد علیرغم خبرها در خصوص بهبود وضعیت امکانات حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان، کمبود آمبولانس و مشکلات اورژانس هوایی همچنان وجود دارد.

به گزارش عصر اولین ها، قطع انگشتان یکی از شهروندان مسجدسلیمانی و مراجعه به بیمارستان ۲۲ بهمن نیز موجب نشد تا در اعزام وی به اهواز بوسیله آمبولانس و یا اورژانس هوایی تسریع شود.

ظهر امروز یکی از شهروندان مسجدسلیمان طی حادثه ای دو انگشت خود را از دست داد و انگشت سوم نیز دچار جراحت شدیدی شد. با این حال مراجعه این شهروند به بیمارستان ۲۲ بهمن موجب نشد تا در روند انتقال وی به اهواز جهت تکمیل مراحل درمان تسریع شود. این در حالی است که اسفندماه گذشته پایگاه اورژانس هوایی مسجدسلیمان افتتاح شده بود و امیدها برای کاهش مشکلات این حوزه افزایش یافت. ضمن این که کمبود آمبولانس بیمارستان ۲۲ بهمن طی سال های اخیر همواره موجب اعتراض بسیاری شهروندان مسجدسلیمان قرار گرفته بود و این موضوع به چالشی تکراری برای بیماران تبدیل شده است. علاوه بر این میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات دهی بیمارستان ۲۲ بهمن هیچگاه مورد ارزیابی قرار نگرفت تا همچنان چالش های پیش روی شهروندان در این خصوص ادامه یابد.

با این حال انتظار می رود تا ضمن بررسی گلایه های شهروندان که بخشی از آنان مورد اشاره قرار گرفت، نارسایی های موجود بررسی و در راستای رضایت مندی شهروندان اقدامات شایسته ای صورت پذیرد. امیدواریم تا با پایش صحیح مشکلات موجود و تلاش در جهت رفع آن ها نتایج امیدبخشی در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان را شاهد باشیم.