شهر اولین ها//همزمان با آغاز بازگشایی سراسری مدارس سطح کشور، عبداله قاسمی صالح بابری شهردار مسجدسلیمان از دبستان شهید رخش در منطقه کلگه، دبیرستان کرمزاده و شهید نواب صفوی بازدید به عمل آورده، و زنگ شروع مدرسه این مدارس توسط وی نواخته شد. این مقام مسئول ضمن احترام به این روز بزرگ، از همان ساعات […]

شهر اولین ها//همزمان با آغاز بازگشایی سراسری مدارس سطح کشور، عبداله قاسمی صالح بابری شهردار مسجدسلیمان از دبستان شهید رخش در منطقه کلگه، دبیرستان کرمزاده و شهید نواب صفوی بازدید به عمل آورده، و زنگ شروع مدرسه این مدارس توسط وی نواخته شد.

این مقام مسئول ضمن احترام به این روز بزرگ، از همان ساعات اولیه با حضور خود شروع سال تحصیلی جدید را به معلمان و دانش آموزان تبریک گفتند.

در ادامه این برنامه ها واحد خدمات شهری در یک زمانبندی مناسب، اقدام به اجرای طرح پاکسازی ضربتی محوطه کلیه مدارس سطح شهر از مورخ ۹۵/۰۶/۲۰ نمودند. در کنار این خدمت رسانی، کانال آبهای سطحی (جوی جدول)مناطق نمره یک، پشت برج، خیابان آزادی به سمت باشگاه مرکزی عملیات آهک پاشی با نظارت رسول بنام مسئول واحد خدمات شهری، جهت برقراری بهداشت عمومی دانش آموزان و شهروندان انجام گردید. هم چنین روابط عمومی در یک اقدام فرهنگی و پسندیده به زودی اقدام به توزیع فرم برنامه هفتگی در سطح مدارس شهر می نماید.