طرح استیضاح شهردار مسجدسلیمان به کجا رسید؟
طرح استیضاح شهردار مسجدسلیمان به کجا رسید؟

شهر اولین ها//اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر استیضاح شهردار مسجدسلیمان از طریق رئیس شورای شهر مطرح شد. طرحی که در آن به موارد متعددی از دلایل عملکرد نه چندان مطلوب شهردار اشاره شده است. با این حال علیرغم گذشت حدود چهل روز از این خبر به نظر می رسد طرح استیضاح بایگانی شده […]

شهر اولین ها//اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر استیضاح شهردار مسجدسلیمان از طریق رئیس شورای شهر مطرح شد. طرحی که در آن به موارد متعددی از دلایل عملکرد نه چندان مطلوب شهردار اشاره شده است. با این حال علیرغم گذشت حدود چهل روز از این خبر به نظر می رسد طرح استیضاح بایگانی شده و رئیس شورای شهر نیز گویا تمایلی به ادامه این فرآیند ندارد.

به گزارش شهر اولین ها، اواسط اسفندماه سال گذشته وحید زمانی رئیس شورای شهر از کلید خوردن طرح استیضاح شعبانی شهردار مسجدسلیمان خبر داده بود. وی در ارتباط با طرح سوال از شهردار گفته بود: به دنبال عملکرد نه چندان مطلوب شهردار و تیم کاری ایشان و عمل نکردن به برنامه های ارائه شده به شورای اسلامی، پایبند نبودن به برنامه های ارائه شده به شورای شهر در زمان انتخاب به عنوان شهردار مسجدسلیمان، ناکارآمدی و استخدامی های بی رویه و درنهایت تحمیل رکود بیشتر از پیش بر شهرداری و بردن به آستانه ورشکستگی، عدم شفافیت در چگونگی نحوه صدور چندین مجوز ساخت، عدم جاری نگهداشتن پروژه های عمرانی و عدم اجرای پروژه های جدید و مورد نیاز شهر، عدم هماهنگی با برنامه های شورای شهر، عزل و نصب های غیر کارشناسی و جناحی در شهرداری، عدم سیاست ناصحیح در حوزه درآمدهای پایدار شهری، بلاتکلیفی در طرح‌های نیمه تمام، مجهول ماندن برنامه آینده شهردار برای تامین حقوق و دستمزد پرسنل، پیمانکاران و… برخی از محورهای سئوالات مطرح شده در باب استیضاح شهردار می‌باشد.

اکنون با گذشت حدود چهل روز از این خبر به نظر می رسد طرح استیضاح شهردار در هاله ای از ابهام قرار دارد و رئیس شورای شهر نیز در این خصوص اظهارنظر تازه ای نداشته است. هر چند مشخص است سوالات متعدد و محورهای عمده اشاره شده در طرح استیضاح شهردار طی یک ماه اخیر پرسش داده نشده و مواردی از قبیل حقوق و مزایای پرسنل، استخدامی های بی رویه، عدم شفافیت در مجوزهای ساخت و ساز، بلاتکلیفی پروژه های عمرانی و … همچنان از مهمترین چالش های شهرداری به شمار می رود. علاوه بر این باید پرسید که در شرایط فعلی علت سکوت رئیس شورای شهر و بلاتکلیف ماندن طرح سوال و استیضاح شهردار چه بوده است؟ آیا وحید زمانی به عنوان مسئول اصلی طرح سوال از شهردار که پیش از این نیز با طرح 99 سوال از شهام سلیمانی شهردار پیشین مسجدسلیمان  برای بلاتکلیف گذاردن طرح استیضاح شهردار پاسخی منطقی خواهد داشت؟