طرح پاکسازی وجمع آوری نخاله‌های ساختمانی در اهواز
طرح پاکسازی وجمع آوری نخاله‌های ساختمانی در اهواز

طرح ضربتی جمع آوری نخاله‌های ساختمانی باهدف ساماندهی وپاکیزه سازی محیط شهری در منطقه شش اهواز در حال انجام است. مدیر منطقه شش اهواز گفت: طرح جمع آوری نخاله‌های ساختمانی با جدیت در دستور کار مدیریت منطقه شش قرار داشته و تاکنون در بسیاری از محلات به اجرا رسیده است به طوری که شاهد کمترین […]

طرح ضربتی جمع آوری نخاله‌های ساختمانی باهدف ساماندهی وپاکیزه سازی محیط شهری در منطقه شش اهواز در حال انجام است.

مدیر منطقه شش اهواز گفت: طرح جمع آوری نخاله‌های ساختمانی با جدیت در دستور کار مدیریت منطقه شش قرار داشته و تاکنون در بسیاری از محلات به اجرا رسیده است به طوری که شاهد کمترین مشکل در این خصوص هستیم.

کعبی افزود:طرح ضربتی جمع آوری نخاله‌های ساختمانی باحمایت شهردارمحترم کلانشهراهواز درمنطقه شش باهدف ساماندهی وپاکیزه سازی محیط شهری ازپسماند‌های ونخاله‌های ساختمانی به مورد اجرادرآمده است.

وی همچنین بیان داشت: برخی از زمین‌های خالی موجود در سطح منطقه به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، به همین دلیل اکیپ‌های خدماتی معاونت خدمات شهری منطقه شش نسبت به پاکسازی این زمین‌ها اقدام نموده است..

مدیر منطقه شش اهوازبا اشاره به اینکه محیط شهری نباید به محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی و پسماند‌ها تبدیل شود، گفت: از شهروندان عزیز تقاضا داریم به منظور حفظ بهداشت محیطی و پاکیزگی شهر از تخلیه هرگونه نخاله و پسماندی در زمین‌های خالی سطح شهر خودداری کنند.