عبور از پیک تابستان با پایداری شبکه انتقال برق خوزستان
عبور از پیک تابستان با پایداری شبکه انتقال برق خوزستان
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: پیک تابستان را با پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع سپری کردیم.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از سیماش نیوز، سید مهرداد بلادی‌موسوی گفت: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که با پشتیبانی و حمایت دیگر واحد‌های شرکت به اجرا درآمد، باعث شد تا تابستانی با کمترین خاموشی را پشت سر بگذاریم.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان می گوید: در تابستان جاری علی رغم محدودیت‌ها و کمبود ناشی از تولید و بروز افت ولتاژ در برخی نقاط شبکه، برق‌رسانی مناسبی به مشترکین انجام شده و پایداری شبکه برق حفظ شده است.

به گفته او تداوم این خدمت‌رسانی می‌بایست تا پایان تابستان حفظ شود تا در روز‌های باقی‌مانده از فصل گرم نیز خللی در برق‌رسانی به مردم و صنایع ایجاد نشود.

محمود دشت بزرگ بر شناسایی نقاط ضعف و تنگنا‌های شبکه و پیگیری اجرای پروژه‌های مرتبط جهت رفع آن‌ها و ایجاد آمادگی لازم برای تابستان ۱۴۰۲ تاکید کرد. در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع ناحیه جنوب‌شرق، نیازمندی‌های این ناحیه و پیشنهادات رفع آن‌ها توسط مدیر ناحیه ارائه شد.