عدم تعیین تکلیف مالباختگان مسکن مهر پروژه مینا مسجدسلیمان باز هم به استانداری خوزستان کشانید +تصاویر
عدم تعیین تکلیف مالباختگان مسکن مهر پروژه مینا مسجدسلیمان باز هم به استانداری خوزستان کشانید +تصاویر

عصر اولین ها// عدم ارائه پاسخ روشن و تعیین تکلیف پس از ۱۴ سال موجب شد تا باز هم جمعی از مالباختگان مسکن مهر مسجدسلیمان (پروژه مینا) با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار تعیین تکلیف خود شوند. به گزارش عصر اولین ها، جمعی از خانواده های مال باخته مسکن مهر مسجدسلیمان (پروژه مینا) با تجمع […]

عصر اولین ها// عدم ارائه پاسخ روشن و تعیین تکلیف پس از ۱۴ سال موجب شد تا باز هم جمعی از مالباختگان مسکن مهر مسجدسلیمان (پروژه مینا) با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار تعیین تکلیف خود شوند.

به گزارش عصر اولین ها، جمعی از خانواده های مال باخته مسکن مهر مسجدسلیمان (پروژه مینا) با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده اند. این تجمع در حالی صورت گرفت که تاکنون اقدام مشخصی از سوی مسئولین جهت واگذاری واحدهای مسکونی به اعضاء صورت نگرفته است. هر چند سال گذشته معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفته بود که برای اعضای واجد شرایط مسکن مهر مینا مسجدسلیمان زمین برای ساخت مسکن واگذار می شود.

گفتنی است تعدادی از خانواده های مالباخته که در سال ۱۳۸۶ در یکی از پروژه های مسکن مهر مسجدسلیمان ثبت نام و مبالغی به حساب یکی از شرکت های پیمانکاری واریز کرده بودند همچنان در انتظار تعیین وضعیت خود هستند. این افراد پیش از این بارها از طریق فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان و استان پیگیر بوده اند اما تاکنون پاسخ روشنی برای تعیین وضعیت خود دریافت ننموده اند.

همچنین مطابق قراردادشماره ۱۱۹۷۳/۱۶ مورخ ۲۲/۶/۸۴ قطعه زمین با مساحت ۱۹/۲۸۰۴۶ متر مربع تحت پلاک ۱۵۵۲۰/۱ جهت ساخت ۲۲۳ واحد مسکن استیجاری خصوصی به شرکت فوق الذکر واگذار گردید آن شرکت نیز اقدام به اخذ تسهیلات و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک سپه و شروع به ساخت و ساز نمود سپس شرکت عمران و توسعه طی درخواست شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۸/۸۹ خواستار واگذاری واحدهای خود به واجدین شرایط مسکن مهر و استفاده از تسهیلات اعتباری مسکن مهر شد که این درخواست طی نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۵۱۸۱۸ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیرکل دفتر وزارتی مورد موافقت واقع گردید که در همین راستا صورت جلسه مورخ ۲۰/۹/۸۹ فی مابین شرکت فوق و سازمان مسکن و شهرسازی استان منعقد گردید که این امر منجر به واریز وجه توسط اعضا معرفی شده ( میانگین شش میلیون تومان توسط هر عضو) به حساب شرکت گردید اما تاکنون هیچ گونه واحدی به افراد تحویل داده شده است …