ترافیک عبوری میدان نمره یک نیازمند سازماندهی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی
ترافیک عبوری میدان نمره یک نیازمند سازماندهی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی

شهر اولین ها//عملیات اجرایی طرح ساماندهی ترافیک میدان نمره یک که مدتی است توسط شورای ترافیک شهرستان مصوب شده و در حال اجراست مورد اعتراض جمعی از کسبه و بازاریان قرار گرفته است. گفته می شود که این طرح علاوه بر عدم سازماندهی صحیح ایستگاه خودروهای تاکسی واقع در میدان نمره یک، وضعیت فروش کسبه […]

شهر اولین ها//عملیات اجرایی طرح ساماندهی ترافیک میدان نمره یک که مدتی است توسط شورای ترافیک شهرستان مصوب شده و در حال اجراست مورد اعتراض جمعی از کسبه و بازاریان قرار گرفته است. گفته می شود که این طرح علاوه بر عدم سازماندهی صحیح ایستگاه خودروهای تاکسی واقع در میدان نمره یک، وضعیت فروش کسبه و بازاریان اطراف میدان نمره یک را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

به گزارش شهر اولین ها، جمعی از کسبه و بازاریان میدان نمره یک طی درخواست کتبی نسبت به وضعیت کنونی و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ساماندهی ترافیک ایستگاه تاکسی چهارراه بهداری اعتراض خود را اعلام نموده اند. به نظر می رسد مقرر شده تا ضمن نصب گارد ریل و ایستگاه مسقف تاکسی، ترافیک عبوری منطقه حوالی نمره یک مدیریت گردد. هر چند که این موضوع در شرایط فعلی نیز ترافیک عبوری اطراف میدان را افزایش داده و نیازمند بررسی کارشناسی موضوع و اتخاذ تصمیمات متفاوتی خواهد بود. از طرفی ساماندهی ایستگاه نمره یک وضعیت خرید شهروندان از اصناف مستقر در حوالی ایستگاه مورد نظر را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد داد و در صورت اجرایی شدن این طرح بار ترافیکی محدوده میدان نمره یک به شکل غیرمنتظره ای افزایش خواهد یافت.

انتظار می رود تا شورای ترافیک شهرستان ضمن بازنگری در طرح ساماندهی ایستگاه میدان نمره و بررسی جوانب کارشناسی موضوع، تصمیمات مطلوبی در کاهش بار ترافیکی محدوده مورد نظر و رضایتمندی کسبه اتخاذ نماید.
انتظار می رود تا شورای ترافیک شهرستان ضمن بازنگری در طرح ساماندهی ایستگاه میدان نمره و بررسی جوانب کارشناسی موضوع، تصمیمات مطلوبی در کاهش بار ترافیکی محدوده مورد نظر و رضایتمندی کسبه اتخاذ نماید. خرید اماکن در محدوده میدان نمره یک و ایستگاه بی بیان بهمراه تعریض بیشتر پهنه ی طرح از طریق تفکیک و مجزا نمودن ایستگاه تاکسی بهداری و بی بیان با فاصله از جمله مواردی است که می تواند به ساماندهی وضعیت ترافیکی میدان نمره یک منجر شود.