عدم پاسخ پتروشیمی مسجدسلیمان به اشتغال و بکارگیری خانواده ایثارگران
عدم پاسخ پتروشیمی مسجدسلیمان به اشتغال و بکارگیری خانواده ایثارگران
در حالی که بیش از 14 ماه از معرفی برخی خانواده ایثارگران به پتروشیمی مسجدسلیمان جهت بکارگیری و اشتغال می گذرد، علاوه بر عدم بکارگیری تاکنون پاسخی به مکاتبه فرمانداری مسجدسلیمان نیز ارسال نشده است.

در حالی که بیش از ۱۴ ماه از معرفی برخی خانواده ایثارگران به پتروشیمی مسجدسلیمان جهت بکارگیری و اشتغال می گذرد، علاوه بر عدم بکارگیری تاکنون پاسخی به مکاتبه فرمانداری مسجدسلیمان نیز ارسال نشده است.

به گزارش عصر اولین ها، اسفندماه ۱۴۰۱ فرمانداری مسجدسلیمان طی مکاتبه با شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان ضمن ارسال درخواست محمد مهرابی از خانواده ایثارگران بهمراه مستندات نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه شهرستان اهواز، خواستار همکاری جهت بکارگیری و اشتغال در پتروشیمی مسجدسلیمان شده بود. نکته جالب این که فرد درخواست کننده خود حدود سه سال در شرکت های تأمین نیرو پتروشیمی مشغول به کار بوده است.

از طرفی در بخشی از ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ صراحتاً آمده است: کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان و …و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان اختصاص دهند.

علاوه بر این در بخشی از تبصره ۸ ذیل همین ماده آمده است: به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده آنها، دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون مجاز نیستند مشمولین ماده (۲۱) در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) اعلام نمایند.

با این حال حدود ۱۴ ماه از درخواست فرمانداری مسجدسلیمان و مکاتبه با پتروشیمی مسجدسلیمان می گذرد و تاکنون علاوه بر عدم بکارگیری و اشتغال فرد مربوطه که از خانواده ایثارگر بشمار می رود، از پاسخ به مکاتبه فرمانداری مسجدسلیمان نیز خبری در دست نیست. از این رو انتظار می رود تا نهادهای نظارتی ضمن بررسی موضوع در خصوص خدمات رسانی شایسته به خانواده ایثارگران و اجرای مفاد قانون در خصوص لزوم بکارگیری و اشتغال آنان اقدامات لازم را صورت دهند.