عصری زیبا با پیشکسوتان فوتبال خوزستان
عصری زیبا با پیشکسوتان فوتبال خوزستان
عصرانه فوتبالی پیشکسوتان در اهواز

عصر اولین ها//یک عصرتابستانه خوب وسرشار از مرام ورفافت وتجدید خاطرات درکنار بزرگان ویادگاران نسل ارزش های انقلاب و ورزش،همان جوانان نسل اول انقلاب وفوتبال ورزشی دیروز که امروز با موی سفید کرده تبدیل به پیشکسوت ارزشی ورزش شده ودر قالب دوتیم فوتبال مقابل هم صف آرایی کردند تیمی از بچه‌های سپاه وتیمی از مکتب شاهین بلند پرواز، ابتدا بزرگی از بزرگان وپیشکسوتان مشترک انقلاب ورزش سخنی در مقام منزلت کسوت وحفظ آرمان های مرام ارزشی ورزش وپیشکسوتی بیان کرد.

بعد از آن هدایایی به سبک مهمان ومیزبان بین یکدیگر ردوبدل شد.و سپس بازی دوتیم در سه نوبت سی دقیقه ای برگزار شد وهرتیمی گلی رقم می‌زد نه تنها پیشکسوتانی که برای تماشا ی این بازی دوستانه فوتبال به ورزشگاه فجر سپاه آمده بودن آن گلزن را تشویق می‌کردند بلکه بازیکنان دوتیم هم گرد بازیکن زننده گل دایره رفاقت وخوش مرامی ارزش های اخلاقی را تشکیل می دادند و تشویق می‌کردند تا درسی بزرگ برای جوانانی که این بازی را تماشا می‌کردند شود . بازی دوتیم که به پایان رسید دوتیم برنده وبازنده به همدیگر خسته نباشید گفتند و کلی خندیدن وعکسی بیادگار این عصرانه رفاقتی گرفتند ، شربتی نوشیدن و مهمانان ویژه خود را بدرقه کردند و یک عصر زیبای فوتبالی را با صدای اذان مغرب به پایان رساند تا برگی دیگر از کتاب قطور پیشکسوتان فوتبال خوزستان این چنین نوشته شود، به تصاویر نگاهی بیندازید تا پی ببرید چه عصرانه زیبایی بود در ورزشگاه فجر سپاه اهواز