عضو رد صلاحیت شده شورای شهر مسجدسلیمان صلاحیت شهردار شدن را دارد؟
عضو رد صلاحیت شده شورای شهر مسجدسلیمان صلاحیت شهردار شدن را دارد؟
انتصابات غیرقانونی و تخلفات در دوره سرپرستی/ حقوق پرسنل شهرداری در جیب برخی گروههای به اصطلاح فرهنگی و ورزشی/ سرپرست شهرداری شرایط احراز تصدی سمت شهردار را ندارد ‌/ شهرداری رها شده و سرپرست بدنبال تأیید صلاحیت/ اعضای شورای شهر در اندیشه انتخاب پنجمین شهردار

عصر اولین ها// علیرغم اینکه انتظار می رفت حضور جلیلی بعنوان سرپرست شهرداری با روزنه های امید به تحول همراه باشد اما با گذشت حدود سه ماه فعالیت وی به نظر می رسد بیش از آن که در اندیشه اجرایی نمودن برنامه های دوره سرپرستی باشد به دنبال تأیید صلاحیت خود بعنوان شهردار مسجدسلیمان است.

به گزارش عصر اولین ها، با حضور جلیلی بعنوان سرپرست شهرداری انتظار می رفت شاهد عملی ساختن برنامه ها و اقداماتی از جمله ساماندهی ساختاری در شهرداری، بهبود خدمات رسانی به شهروندان و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری را شاهد باشیم. با این حال چالش های زیر موجب شده تا وضعیت شهرداری مسجدسلیمان نسبت به سنوات اخیر تغییر آنچنانی ننماید.

انتصابات غیرقانونی و تخلفات در دوره سرپرستی

علیرغم آن که بارها گفته شد که هرگونه جابجایی و انتصاب توسط سرپرست شهرداری ممنوع است اما باز هم شاهد نقض این موضوع بوده ایم. اخیراً نیز مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری طی نامه ای خطاب به سرپرست شهرداری ضمن اشاره به این موضوع اعلام نموده که تبعات ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات متوجه ان مدیریت بوده و مراتب بعنوان مصداق تخلف اداری قابل پیگیری خواهد بود.

حقوق پرسنل شهرداری در جیب برخی گروههای به اصطلاح فرهنگی و ورزشی

مطابق مستنداتی که اخیراً انتشار یافته مبالغ میلیاردی به برخی گروههای فرهنگی، تیم فوتبال نفت، مسابقات کشتی و … اختصاص یافته است. از طرفی حقوق و عیدی پرسنل شهرداری تاکنون معوق مانده تا همزمان شهرداری با چالش نقدینگی جهت پرداخت حقوق پرسنل مواجه شود. علاوه بر این نحوه هزینه کرد بودجه شهرداری مسجدسلیمان می بایستی مطابق با بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری های کشور ابلاغی مهرماه سال جاری باشد. موضوعی که برخی اقدامات سرپرست فعلی شهرداری مطابق با این بخشنامه نبوده است.

سرپرست شهرداری شرایط احراز تصدی سمت شهردار را ندارد ‌

در جزء ۳ بند چ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر اشاره شده است. از طرفی جلیلی سرپرست فعلی شهرداری چندی قبل بعنوان شهردار از سوی اعضای شورای شهر انتخاب شد. هر چند با توجه به سوابق کاری وی در شهرداری به نظر می رسد وی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را ندارد و از نظر شکلی صلاحیت وی منطبق با آیین نامه فوق الذکر نخواهد بود.

عضو رد صلاحیت شده شورا چگونه بعنوان شهردار انتخاب می شود؟

ناگفته پیداست که شورای شهر دوره قبلی عملکرد پرانتقادی را به جا گذاشت. این موضوع در نهایت به رد صلاحیت برخی اعضای شورا جهت حضور در انتخابات منجر شد. علیرغم این موضوع چهارمین شهردار منتخب عضو رد صلاحیت شده شورای دوره پیشین است. موضوعی که می تواند در روند بررسی صلاحیت وی جهت تصدی سمت شهردار موثر باشد. همچنین پرسشی به ذهن متبادر می شود فردی که صلاحیت وی جهت حضور در انتخابات شورای شهر مورد تأیید قرار نگرفته است چگونه صلاحیت معرفی در سمت حساس و تأثیرگذار شهردار را دارد؟

شهرداری رها شده و سرپرست بدنبال تأیید صلاحیت

وضعیت نابسامان شهرداری در بسیاری حوزه ها و عدم خدمات رسانی صحیح به شهروندان گویای آن است که شهرداری به حال خود رها شده است. موضوعی که همزمان با پیگیری های سرپرست شهرداری جهت انجام روند اداری بررسی صلاحیت احراز سمت شهردار رخ داده است. از سوی دیگر فراررسیدن ایام نوروز نیز موجب شده تا عملکرد شهرداری حوزه زیباسازی شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مقوله ای که تاکنون با اقدام شاخصی از سوی سرپرست شهرداری همراه نشده است.

اعضای شورای شهر در اندیشه انتخاب پنجمین شهردار

با تمام آن چه گفته شد به احتمال فراوان چهارمین شهردار منتخب شورای شهر نیز تعیین تکلیف خواهد شد و در صورت عدم تأیید صلاحیت وی پس از سه شهردار منتخب قبلی، بزودی بایستی شاهد تکاپوی اعضای شورای شهر برای انتخاب پنجمین شهردار مسجدسلیمان باشیم. هر چند شاید عدم توانایی شورای شهر برای انتخاب یک شهردار واجد صلاحیت در نهایت منجر به معرفی شهردار از سوی استانداری شود.