عضو شورای شهر مسجدسلیمان سخنگوی کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان های کشور شد
عضو شورای شهر مسجدسلیمان سخنگوی کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان های کشور شد

شهر اولین ها// احمد زمانپور سخنگوی کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان های کشور شد طی انتخاباتی اعضای هیات رئیسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها انتخاب شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، جلسه کمیسیون سلامت […]

شهر اولین ها// احمد زمانپور سخنگوی کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان های کشور شد

طی انتخاباتی اعضای هیات رئیسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها با هدف تعیین اعضای هیات رئیسه سال سوم دوره پنجم برگزار شد.

بر اساس این انتخابات کیانوش جهانبخش نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها به عنوان رئیس ، تاج محمد بخشی زاده به عنوان نائب رئیس و احمد زمانپور نماینده دیگر خوزستان به عنوان سخنگو انتخاب شدند.