علی عسکر ظاهری نائب رئیس مجمع نمایندگان خوزستان شد
علی عسکر ظاهری نائب رئیس مجمع نمایندگان خوزستان شد

سایت خبری شهر اولین ها//18نماينده مردم خوزستان در مجلس شوراي اسلامي ، رئیس و نایب رئیس و دبیر مجمع خود را تعیین کردند.با اجماع نمایندگان خوزستان شیخ مجید ناصری رییس ، همچنین ظاهری و اقبال محمدیان بعنوان نایب رییس و دبیر مجمع انتخاب شدند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،در این اجماع حجت الاسلام […]

سایت خبری شهر اولین ها//18نماينده مردم خوزستان در مجلس شوراي اسلامي ، رئیس و نایب رئیس و دبیر مجمع خود را تعیین کردند.با اجماع نمایندگان خوزستان شیخ مجید ناصری رییس ، همچنین ظاهری و اقبال محمدیان بعنوان نایب رییس و دبیر مجمع انتخاب شدند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،در این اجماع حجت الاسلام شیخ مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان به عنوان رئیس مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شد همچنین علی عسکر ظاهری نماینده مسجدسلیمان و اقبال محمدیان نماینده رامهرمز به ترتیب به عنوان نایب رییس و دبیر مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شدند.