علی عسگر ظاهری : همه مدارس مورد نیاز اندیکا تعمیر و بازسازی می شوند
علی عسگر ظاهری : همه مدارس مورد نیاز اندیکا تعمیر و بازسازی می شوند

شهر اولین ها//علی عسگر ظاهری عبده وند در گفتگو با پایگاه خبری اندیکانیوز اظهار داشت:طی گفتگویی که با مدیران استانی داشتیم،مقرر شد هر کدام از مدارس سطح شهرستان اندیکا نیاز به تعمیر،بازسازی و یا تجهییز داشتند،از سوی آموزش و پرورش معرفی شوند و عملیات تعمیر و تجهییز آنها انجام شود. وی در پاسخ به سوالی […]

شهر اولین ها//علی عسگر ظاهری عبده وند در گفتگو با پایگاه خبری اندیکانیوز اظهار داشت:طی گفتگویی که با مدیران استانی داشتیم،مقرر شد هر کدام از مدارس سطح شهرستان اندیکا نیاز به تعمیر،بازسازی و یا تجهییز داشتند،از سوی آموزش و پرورش معرفی شوند و عملیات تعمیر و تجهییز آنها انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی منی بر افق ایشان برای حوزه آموزشی شهرستان اندیکا طی چهار سال آیده نیز اظهار داشت:واقعا جای تاسف هست که سال گذشته رتبه آموزشی شهرستان در بین ۴۰ ناحیه،۴۰ ام شد و به نظر من ما میتوانیم تا رتبه دهم پیشرفت کنیم.