علی عسگر ظاهری نایب رییس کمیته تخصصی نفت و فرآورده‌های نفتی مجلس شد
علی عسگر ظاهری نایب رییس کمیته تخصصی نفت و فرآورده‌های نفتی مجلس شد

شهر اولین ها//علی عسگر ظاهری نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل نایب رییس کمیته تخصصی نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس شد به گزارش شهر اولین ها، اعضای هیئت رئیسه کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی،کمیته گاز و پتروشیمی، کمیته انرژی اتمی و انرژی‌های نو، کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل، کمیته […]

شهر اولین ها//علی عسگر ظاهری نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل نایب رییس کمیته تخصصی نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس شد

به گزارش شهر اولین ها، اعضای هیئت رئیسه کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی،کمیته گاز و پتروشیمی، کمیته انرژی اتمی و انرژی‌های نو، کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل، کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.
بنا به همین گزارش علی عسگر ظاهری نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل نایب رییس کمیته تخصصی نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس شد
اعضای هیئت رئیسه کمیته تخصصی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی

 • حسن بهرام نیا
 • علی عسگر ظاهری عبده وند
 • دبیر:احمد صفری

کمیته گاز و پتروشیمی

 • رییس:عدل هاشمی پور
 • نایب رییس:سلام امینی
 • دبیر:سکینه الماسی

کمیته انرژی اتمی و انرژی‌های نو

 • رییس:محمد خالدی
 • نایب رییس:غلامرضا شرفی
 • دبیر:اسدالله قره خانی

کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل

 • رییس:مجید ناصری نژاد
 • نایب رییس:قاسم ساعدی
 • دبیر:عبدالحمید خدری

کمیته نیرو

 • رییس:علی گل مرادی
 • نایب رییس:عبدالله سامری
 • دبیر:حبیب الله کشت زر؛