غیبت نماینده مردم مسجدسلیمان در طرح شفافیت آرای نمایندگان+سند
غیبت نماینده مردم مسجدسلیمان در طرح شفافیت آرای نمایندگان+سند
نام نماینده مردم مسجدسلیمان در طرح شفافیت آرای نمایندگان به چشم نمی‌خورد.

عصر اولین ها//در حالیکه مالک شریعتی، نماینده مجلس از راه افتادن آزمایشی سامانه شفافیت آرای نمایندگان خبر داد، با بررسی چندین طرح در سامانه نام علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس در لیست افراد داوطلب انتشار آرا به چشم نمی خورد.

از طرفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید: سامانه شفافیت آرای نمایندگان در حال حاضر به‌صورت اختیاری فعال شده است. نمایندگانی که تمایل داشتند که آرای آنها درباره طرح‌ها و لوایح به‌صورت شفاف اعلام شود در نامه‌ای به هیئت رئیسه اعلام آمادگی کرده‌اند لذا آرای آنها به‌صورت شفاف در سامانه درج می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند آرای نمایندگان را در تارنمای parliran.ir مشاهده کنند.