فرزندکشی به شیوه شورای شهر مسجدسلیمان
فرزندکشی به شیوه شورای شهر مسجدسلیمان
تأکید بر بومی گزینی مبتنی بر شایسته مداری و تخصص / شهردار باید دارای فهم بالای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد /چرایی ضرورت انتخاب شهردار بومی برای مسجدسلیمان

عصر اولین ها// با وجود قریب به ۹۰ از انتخاب حسینی بعنوان شهردار مسجدسلیمان، به نظر می رسد وی برای دومین بار شورای شهر را معطل خود گذاشته و به شهر اولین ها نخواهد آمد.

به گزارش عصر اولین ها، فرآیند انتخاب شهردار مسجدسلیمان طی روزهای اخیر یا شدت بیشتری در حال پیگیری است و علیرغم طرح گزینه های مختلف، به نظر می رسد گزینه های غیربومی برای اعضای شورا اولویت بیشتری دارد.

شهردار باید دارای فهم بالای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد

آن گونه که مشخص است شهردار یک شهر باید دارای فهم بالای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسلط به جذب مشارکت و همراهی مردم و معتقد به پیاده سازی سیستم‌های هوشمند به عنوان رکن اساسی شهرها و تلاش در جهت بسترسازی زیرساخت‌های لازم برای آن باشد.

 یک شهردار باید در زمینه توسعه عدالت فضایی و محیطی در شهرها مصمم، و دارای توانایی لازم برای راهبری و مدیریت بحران‌های شهری باشد.

از جمله شاخصه‌های ذکر شده، معیارهای اصلی شهرداران است و معیارها و زیر معیارهای دیگری را نیز می‌توان در این فرآیند دخالت داد اما پذیرش این ۱۰ شاخص به عنوان معیارهای اصلی می‌تواند سایر موارد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو امید است تا اعضای شورا در مسیر انتخاب شهردار، چیزی جز مصالح، منافع و رعایت حقوق و تأمین منافع شهر و شهروندان مدنظرشان نباشد و زمینه شایسته سالاری در شهرداری‌ و حاکم شدن‌اندیشه خردورزی در آنها فراهم شود.

شهردار خوب کیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد 

انتخاب یک شهردار خوب تنها یکی از عوامل مهم موفقیت مدیریت شهریست نه همه ی عوامل، لذا نباید عواملی چون نحوه تعامل شورا با شهرداری ، دخالتهای بیرون از شهرداری، کیفیت پرسنل شهرداری ، درآمد شهرداری ، اراده مسئولین شهرستان در حل مشکلات اساسی و همراهی با شهردار و میزان حمایت شهروندان از تصمیمات شهردار را از نظر دور داشت ،لکن انتخاب شهردار یکی از مهمترین عوامل  موفقیت است. ویژگی های یک شهردار اصلح از دوجهت قابل بررسی است: الف. ویژگی های عمومی: ویژگی هایی هستند که همه شهرداران شهرها بدون توجه به شهری که مسئولیت میگیرند باید داشته باشند تا بتوانند در امر مسئولیتشان موفق باشند. ب؛ ویژگی های اختصاصی : هر شهرداری علاوه بر ویژگی های فوق باتوجه به اوضاع و احوال حاکم بر  شهری که در آن مسئولیت می گیردضروریست دارای ویژگی های خاص متناسب با شرایط بومی آن شهرهم باشد.در مسجدسلیمان نیز باتوجه به مشکلات خاص شهرداری، نیاز هست حتما شهرداری انتخاب گردد که بتواند توانایی حل این مشکلات را داشته باشد.

اکنون زمان انتخاب شهردار غیربومی برای مسجدسلیمان نیست

طی هفته های اخیر نام های مختلفی بعنوان گزینه های مدنظر اعضای شورا جهت انتخاب شهردار مسجدسلیمان مطرح شده اند. گزینه هایی که بعضاً یا از تجربه کافی برخوردار نبوده و یا با وجود مسئولیت های قبلی موفقیت و شایستگی قابل توجهی در کارنامه آنان برای حضور در مسجدسلیمان به چشم نمی خورد. علاوه بر این تأکید برخی اعضای شورای شهر بر گزینه غیربومی نمی تواند برای شهری دارای پیشینه و بافت فرهنگی و شهری خاص همچون مسجدسلیمان زیبنده باشد. آن چه مسَلم است عدم شناخت شهردار منتخب از بافت فرهنگی و شهری مسجدسلیمان موجب اختلال در تصمیم گیری ها خواهد شد. علاوه بر این گزینه بومی ضمن آگاهی از ظرفیت های شهر و شناخت مبادی قانونی با تسلط کافی در مدیریت شهرداری می تواند موفق تر عمل کند. با تمام این تفاسیر امیدواریم با انتخاب یک شهردار مردمی، متخصص و دلسوز مسجدسلیمان بار دیگر در مسیر توسعه و آبادانی قرار گیرد.