پرونده تغییر فرمانداران استان تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ بسته می‌شود
پرونده تغییر فرمانداران استان تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ بسته می‌شود

عصر اولین ها// استاندار ویژه خوزستان گفت:پرونده تغییر فرمانداران استان تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ بنا بر دستور رییس جمهور بسته می‌شود. خلیلیان در این خصوص افزود:عمده تغییرات مورد نظر در تاریخ تعیین شده اعمال می شود و فرماندارانی که قرار است در مسئولیت خود ابقا شوند تثبیت خواهند شد. وی گفت: پرونده تغییرات مدیریتی […]

عصر اولین ها// استاندار ویژه خوزستان گفت:پرونده تغییر فرمانداران استان تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ بنا بر دستور رییس جمهور بسته می‌شود.

خلیلیان در این خصوص افزود:عمده تغییرات مورد نظر در تاریخ تعیین شده اعمال می شود و فرماندارانی که قرار است در مسئولیت خود ابقا شوند تثبیت خواهند شد.
وی گفت: پرونده تغییرات مدیریتی در سطح فرمانداران استان خوزستان بر اساس تاکید و دستور رییس جمهور پس از این مهلت مختومه می‌شود.
استاندار خوزستان در ادامه افزود:البته ممکن است برخی دستگاه‌ها موانعی در مسیر تغییرات مدیریتی داشته باشند که خارج از اختیار مدیران باشد که آن جزو استثناها خواهد بود.
نماینده عالی دولت در خوزستان اظهار داشت:برخی وزارتخانه هایی هستند که هنوز مدیران کل در استان ها از جمله خوزستان را تغییر نداده‌اند که باید تصمیم بر ابقا یا تغییر مدیران کل تا ۲۵ اسفند از سوی وزیران مربوطه گرفته شود.
خلیلیان تصریح کرد:چنانچه وزیران مربوطه در تغییرات مدیریتی در استان ها، تصمیمی مبنی تغییر یا ابقا نگیرند به عنوان نماینده عالی دولت در خوزستان موارد به صورت مکتوب به رییس جمهور منعکس خواهد شد.
وی گفت: البته مدیرانی که بوجود آورنده وضعیت فعلی کشور باشند علی القاعده نمی‌توانند در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم به کار خود ادامه دهند.

از سوی دیگر عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اهمیت افزایش اختیار استانداران برای توسعه استان‌ها، گفت: افزایش اختیارات استانداران نیازمند تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه و تصویب آن در هیأت وزیران است که باید از سوی وزارت کشور پیگیری شود.
علیرضابیگی ادامه داد: قاعدتا زمانی که اختیارات افزایش پیدا کند، نظارت بیشتر نیز احساس خواهد شد که می توان سازوکار نظارتی را برای آن در نظر گرفت.